Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (10. pos.)

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (10. pos.)

2006-04-26

Nowelizacja ustawy o zawodzie tłunmacza przysięgłego

10. Posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2006 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski był sprawozdawcą Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Ustawą z 25.11.2004 r. wprowadzono nową regulację zawodu tłumacza przysięgłego. Poprzednio status tłumacza przysięgłego nadawał prezes sądu okręgowego, a nowa ustawa, która precyzowała dokładnie, kto może być tłumaczem, jakie ma być ślubowanie, jakie kandydat musi spełniać warunki. Ustawa ta kontrolę nad powoływaniem tłumaczy przysięgłych powierzała ministrowi sprawiedliwości. Zgodnie z tą ustawą, zostały również rozszerzone uprawnienia tłumaczy przysięgłych.

Według tej ustawy, tłumacze, którzy dotychczas mieli status tłumacza przysięgłego, powinni byli zgłosić się, zgłosić się, do 27 lipca 2005 r., jednak z ponad dziesięciu tysięcy tłumaczy, zgłosiło się tylko osiem tysięcy, czyli dwa tysiące tłumaczy gdzieś przepadły. Nowelizowana ustawa ma tylko jedną przesłankę, ażeby umożliwić składanie wniosków o nadanie statusu tłumacza przysięgłego tym, którzy w poprzednio naznaczonym terminie się nie zgłosili. Dlatego termin zgłaszania się przedłużono do 27 stycznia 2007 r.

Uwagę Komisji zwróciła też inna sprawa - ustawa z 25 listopada 2004 r. nie zawierała przepisów przejściowych, w związku z czym powstał problem osób, które były w trakcie wypełniania procedur, by zostać tłumaczem przysięgłym. To się wiązało z zebraniem dokumentów, z odbyciem egzaminu, z opłaceniem tego egzaminu itd. Zmiana prawa spowodowała i ich wydatki, i zawód, bo przygotowywanie się do egzaminu to oczywiście stres. W związku z tym, Komisja Praw Człowieka zaproponowała poprawkę, która przywraca ludziom, którzy już przeszli przez te egzaminy, a tylko nie zostali zaprzysiężeni przez prezesa sądu okręgowego, możliwość zostania tłumaczem przysięgłym.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 10 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska