Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Zaostrzenie kar za obrót narkotykami (11. pos.)

Zaostrzenie kar za obrót narkotykami (11. pos.)

2006-05-23

Zaostrzenie kar za obrót narkotykami
i przestępczość zorganizowaną

11. Posiedzenie Senatu, 23 maja 2006 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski był sprawozdawcą Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Projekt przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za niektóre typy przestępstw dotyczących obrotu znaczną ilością środków odurzających, substancjami psychotropowymi oraz prekursorami (tj. substancjami, które po przetworzeniu stają się narkotykami) do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto wprowadza zapis, że również producent krzewów koki podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Ustawa ta realizuje dyrektywę europejską 2004/757, która żąda, ażeby w tym przypadku mogły zapadać kary nie niższe niż dziesięć lat więzienia.

Senator mówił, że bardzo często mamy do czynienia z narzekaniem na straszliwą restrykcyjność polskiego prawa. W tym wypadku ta restrykcyjność nie była dostateczna, i to warto wziąć pod uwagę.

Komisja przyjęła ustawę bez poprawek. Sprawa wydawała się oczywista.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 11 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska