Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) (7. pos.)

Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych (KRUS) (7. pos.)

2006-03-15

Kasa Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych
KRUS

7. Posiedzenie Senatu, 15 marca 2006 roku

 

Projekt ustawy został wniesiony jako przedłożenie rządowe. Zasadniczą treścią nowelizacji było przeniesienie nadzoru nad Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Zbigniew Romaszewski uznał rozwiązanie za konieczne w sytuacji gdy resort rolnictwa zamierza rzeczywiście stać się resortem rozwoju wsi. Narzędzie, jakim są ubezpieczenia społeczne, powinno się znaleźć pod jego kontrolą. Nie ma nic nadzwyczajnego w oddaniu ubezpieczeń społecznych obejmujących niektóre grupy zawodowe w ręce odpowiedzialnych za nie resortów. Nikt nie kwestionuje, że na przykład specjalnych systemów emerytalnych dla policji i wojska, czy stanu spoczynku dla sędziów i prokuratorów.

Senator Romaszewski przypomniał okoliczności, w których nadzór nad KRUS przeszedł w ręce ministerstwa pracy i spraw socjalnych, które wówczas było zresztą częścią ministerstwa gospodarki (bo i takie pomysły – wtrącił Senator – w sprawach socjalnych SLD miewało). Stało się to wyłącznie z przesłanek politycznych. PSL wystąpiło z koalicji, Olejniczak stał się ministrem rolnictwa, nastąpiły daleko idące zmiany i należało przeprowadzić zmiany kadrowe, pozbywając się ludzi byłego koalicjanta. Warto również pamiętać, jakie przez wiele lat były formułowane plany dotyczące rolnictwa: Polskę miały pokryć wielkie gospodarstwa rolne, dwustu-, pięciusethektarowe, i miała się rozpocząć gospodarka towarowa, która zatrudniałaby 2% ludności, tak jak w USA.

Opisując obecną sytuację na wsi Senator Zbigniew Romaszewski mówił, że wieś w ogromnej części nie uczestniczy w gospodarce wolnorynkowej. Statystyki mówią, że przychody z 1 ha wynoszą około 1626 zł, a koszty uprawy 1 ha wynoszą w Polsce średnio około 1300 zł. Oznacza to, że dochód z 1 ha wynosi około 300 zł. Ponieważ średnie gospodarstwo jest w granicach 4 ha, to znaczy, że gospodarz dysponuje dochodem ok.1200 zł rocznie. Wieś żyje jedynie dzięki temu, że w znacznej części funkcjonuje w gospodarce towarowo-pieniężnej.

Senator mówił dalej, że utrzymywanie „adwokatów – rolników”, „lekarzy – rolników” i wielu „innych - rolników” płacących niższe, bo dotowane, składki na KRUS, jest rzeczą niewątpliwie skandaliczną. Jednak dopłacanie w ten sposób do wielu małych warsztatów jest inwestowaniem w rozwój i utrzymanie miejsc pracy na wsi, gdzie, jak szacują specjaliści, ukryte bezrobocie sięga około miliona osób nie wliczanych do naszych statystyk (trzech milionów bezrobotnych). Jeżeli wieś ma się zbliżyć do gospodarki rynkowej, to te miejsca pracy muszą powstać i to bezrobocie musi zostać wchłonięte. To nie jest wyłącznie kwestia problemów socjalnych.

Senat przyjął poprawki poparte przez Senatora Romaszewskiego.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 7 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska