Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Zmiany Regulaminu Senatu (7. pos.)

Zmiany Regulaminu Senatu (7. pos.)

2006-03-16

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

7. Posiedzenie Senatu, 16 marca 2006 roku

 

Przedstawiony projekt związany jest z koniecznością dostosowania Regulaminu Senatu do rozwiązań zawartych w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa uchwalonej latem 2005 roku.

Senator Zbigniew Romaszewski był przeciwny uchwaleniu tej ustawy. Wypowiadał się na ten temat podczas 86 posiedzenia Senatu 5 kadencji. Przeciw wprowadzeniu ustawy lobbingowej głosowała również cała ówczesna opozycja.

Senator przypomniał podstawowe mankamenty ustawy lobbingowej. Ustawa ta przenosi bezpośrednio instytucję lobbingu opisaną w prawie amerykańskim czy brytyjskim. Padło to na podatny grunt, ponieważ w toku prac komisji śledczych ujawniono, że lobbing de facto funkcjonuje. Nieporozumienie polega na tym, że mamy zupełnie inną strukturę systemu. W tamtych krajach, nie istnieje instytucja konsultacji społecznych. Ustawa lobbingowa, która nie uwzględnia faktu, że w Polsce taka instytucja istnieje i że jest to jedna z podstawowych, konstytucyjnie zagwarantowanych, instytucji prawnych, musi prowadzić do gruntownego nieporozumienia.

Senator wyraził zaniepokojenie tym, że w demokracji, w systemie, w którym wszyscy są równi wobec prawa, coraz większą rolę zaczyna odgrywać pieniądz, co świadczyłoby o tym, że są równi, ci bez pieniędzy, i równiejsi, ci z pieniędzmi. Treść obowiązującej ustawy lobbingowej jest na to dowodem, ponieważ proponowane zmiany regulaminowe zobowiązują senatora sprawozdawcę do przedstawienia poglądów lobbystów głoszonych w trakcie prac komisji, natomiast nie musi sprawozdać poglądów przedstawicieli związków zawodowych, poglądów związków pracodawców, czy poglądów Krajowej Rady Sądowniczej. Poglądy kogoś, kto został opłacony są stawiane w lepszej sytuacji niż poglądy organizacji społecznych czy nawet instytucji państwa. Z punktu widzenia normalnie pojmowanej demokracji wygląda to zdumiewająco. Dodatkowo ustawa nie normuje prowadzenia lobbingu w instytucjach rządowych.

Na koniec Senator Romaszewski Powiedział: „Nie będę wnosił poprawki, niech to już tak zostanie, bo jednak to jest jakiś sposób kontroli wdzierania się pieniędzy w proces legislacyjny. Ale uważam, że najpilniejszą kwestią jest nowelizacja ustawy lobbingowej. Rozważałem, czy nie złożyć wniosku o uchylenie ustawy lobbingowej i napisanie jej od nowa ale jednak lepiej byłoby mieć pomysł konstruktywny niż negatywny, będę więc zachęcał Wysoką Izbę żeby się do tego zabrać i popracować nad ustawą lobbingową”.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 7 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 24

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska