Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Prawo dewizowe (27. pos.)

Prawo dewizowe (27. pos.)

2007-02-08

Prawo dewizowe

27. Posiedzenie Senatu, 8 lutego 2007 roku

 

Nowelizacja ustawy ma zapewnić pełniejsze dostosowanie nowelizowanych przepisów do przepisów wspólnotowych UE, a ponadto ma wyeliminować przepisy ustawy, które w praktyce nie znajdowały zastosowania. Zmianie lub uchyleniu podlegają w szczególności przepisy regulujące: zasady udzielania zezwoleń dewizowych; zakres ograniczeń w przepływie kapitału do i z krajów trzecich; procedury obowiązujące przy przywozie do kraju oraz wywozie i wysyłaniu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

Podczas debaty Senator Zbigniew Romaszewski pytał o zabezpieczenie przed wypływem pieniędzy do tak zwanych rajów podatkowych takich jak: Wyspa Man, Aruba, Kajmany itp.? Jest w tej chwili oaza prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu itd., itd.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 27 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 10

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska