Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Wybór członków Kolegium IPN (34. pos.)

Wybór członków Kolegium IPN (34. pos.)

2007-05-31

Wybór członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

34. Posiedzenie Senatu, 31 maja 2007 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski był sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Senator mówił, że do komisji wpłynęły wnioski dotyczące dwóch kandydatów. A mianowicie, pana Teofila Wojciechowskiego i pana Benedykta Czumy.

Ponieważ sylwetka pana Benedykta Czumy była prezentowana na poprzednim posiedzeniu Senatu Senator Romaszewski przedstawił jedynie sylwetkę pana Teofila Wojciechowskiego.

Komisja stwierdziła, że obydwaj kandydaci spełniają warunki ustawowe zajmowania stanowiska w Kolegium IPN. Senator Zbigniew Romaszewski dodał, że podczas głosowania w Komisji pan Teofil Wojciechowski uzyskał 2 głosy, a pan Benedykt Czuma 3 głosy. Oczywiście w głosowaniu tajnym, ponieważ było to głosowanie personalne.

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 34 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 22

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska