Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Wybór członków Kolegium IPN (33. pos.)

Wybór członków Kolegium IPN (33. pos.)

2007-05-10

Wybór członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

33. Posiedzenie Senatu, 10 maja 2007 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski występując jako sprawozdawca komisji Praw Człowieka i Praworządności mówił, że komisja na swoim posiedzeniu rozpatrywała przedłożone kandydatury. Były to kandydatury: pana Benedykta Czumy, pana Andrzeja Gwiazdy oraz pana Marka Kazimierza Kamińskiego.

Komisja ostatecznie ustaliła, że kandydatury zostały zgłoszone w sposób prawidłowy. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali zaopiniowani pozytywnie, przy czym pan Benedykt Czuma uzyskał 4 głosy, pan Andrzej Gwiazda uzyskał 4 głosy, a pan Marek Kazimierz Kamiński - 3 głosy.

Senator wyjaśnił również, że każdy z członków komisji mógł każdemu z kandydatów dać opinię pozytywną, negatywną lub powstrzymać się od wyrażenia opinii. W posiedzeniu wzięło udział czterech senatorów, panowie Benedykt Czuma oi Andrzej Gwiazda otrzymali po cztery głosy pozytywne, a pan Marian Kazimierz Kamiński trzy głosy pozytywne i jeden negatywny.

Senator Zbigniew Romaszewski zadał również pytanie do kandydata Benedykta Czumy, by opisał swój stosunek do istniejącej w tej chwili sytuacji związanej z ustawą lustracyjną i do toczących się wydarzeń.

Senat wybrał tylko jednego członka Kolegium IPN - Andrzeja Gwiazdę.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 33 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 11

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska