Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Program modernizacji Policji... (26. pos.)

Program modernizacji Policji... (26. pos.)

2007-01-25

Program modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007-2009

26. Posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 roku

 

Był to rządowy projekt ustawy mający na celu ustanowienie programu, w ramach którego w ciągu trzech lat z budżetu państwa będą przeznaczane środki na budowę i modernizację obiektów, wyposażenie i sprzęt oraz motywacyjny system uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządy, co przyczynić się ma do poprawy bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Senator Zbigniew Romaszewski mówił, że potrzeby, które ona zaspokaja ona bardzo istotne potrzeby materialne służb, zwrócił natomiast uwagę na inny aspekt sprawy. Ustawa ta ma również wpływ na pracę różnych służb, Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, oraz ich relacje z obywatelami i dlatego Senator Romaszewski postulował, by sprawozdanie dotyczące realizacji ustawy było przedkładane nie tylko Sejmowi, ale i Senatowi. Senator zwrócił uwagę, że składanie sprawozdania byłoby okazją, by Senat mógł się zapoznać z tematyką i wymienić poglądy również w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, bardzo ważnych dla naszego kraju.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 26 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 8

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska