Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Święto 1 maja (26. pos.)

Święto 1 maja (26. pos.)

2007-01-25

O święcie państwowym 1 maja

26. Posiedzenie Senatu, 25 stycznia 2007 roku

 

Rozpatrywana nowelizacja ustawy z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowienia ! maja świętem państwowym zmienia preambułę tej ustawy. Podczas debaty Senator Zbigniew Romaszewski powiedział: „To jest akt rewindykacyjny. Państwo komunistyczne zawłaszczyło święta, zawłaszczyło słowa, zawłaszczyło kulturę. To, co dzisiaj robimy, jest próbą rewindykacji. Nie widzę żadnego powodu, ażeby święto 1 Maja zakwalifikować jako święto komuny, kierując się czterdziestoletnią praktyką PRL. Jestem zdania, że musimy temu świętu nadać prawdziwą, autentyczną treść.
To nie tylko historia doświadczeń 1905 r. i późniejszych. W roku 1982 w Warszawie obchodziliśmy niezwykle uroczyście od rana do późnego wieczora święto 1 Maja. Była to jedna z największych demonstracji, jaka w Warszawie się odbyła... Oczywiście rozpędzana przez ZOMO. A „Radio Solidarność” nadawało od tego dnia, to znaczy od 30 kwietnia, pieśń "Krew naszą długo leją katy".
Taka jest nasza tradycja. Myślę, że o tych tradycjach należy pamiętać i zawsze należy pamiętać, że komunizm wiele rzeczy zawłaszczył, ale trzeba spróbować to odzyskać.
Tak jest ze świętem 1 Maja i dlatego preambuła przedłożona przez Sejm mnie osobiście całkowicie odpowiada.

Senat przyjął proponowaną przez Sejm preambułę bez poprawek. Poniżej zamieszczamy nowy tekst preambuły:
W hołdzie wszystkim tym, którzy swoją pracą tworzyli wielkość Naszej Ojczyzny,
wspierali jej rozwój i budowali przyszłość dla następnych pokoleń,
dla podkreślenia wartości pracy ludzkiej - rozumianej jako moralny obowiązek
człowieka, ale też jako doskonalenie świata nas otaczającego - dokonującej się poprzez
wszechstronny rozwój osoby ludzkiej,
w trosce o zachowanie godności pracy ludzkiej i wiążącej się z tym wolności i mądrości
stanowi się, co następuje:

oraz dla informacji czytelników jej dotychczasowe brzmienie:
Dla zadokumentowania osiągnięć i zwycięstw klasy robotniczej, przodującej siły Narodu, budującego socjalizm,
jako wyraz umocnienia się władzy ludowej,
w hołdzie dla tysięcy bojowników wolności i postępu,
dla zamanifestowania solidarności Narodu Polskiego z siłami postępu i pokoju na całym świecie,
w 60-tą rocznicę pierwszego obchodu międzynarodowego święta proletariatu w Polsce
stanowi się, co następuje:

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 26 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 11

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska