Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Kary wolnościowe i dozór elektroniczny (39. pos.)

Kary wolnościowe i dozór elektroniczny (39. pos.)

2007-09-14

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolności
poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

39. posiedzenie Senatu, 14 września 2007 roku

 

Ustawa określa warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym przy pomocy urządzeń elektronicznych monitorujących zachowanie skazanego.

Senator Zbigniew Romaszewski podczas dyskusji nad projektem ustawy mówił, że problem, który ustawa porusza, realizacja kar nieizolacyjnych, jest dyskutowany od prawie dziesięciu lat. Zajmowała się nim kierowana przez Senatora Romaszewskiego Komisja Praw Człowieka i Praworządności. Komisja organizowała, kilkukrotnie konferencje, dotyczące właśnie kar nieizolacyjnych, na których były bardzo obszernie omawiane zarówno kwestia więzień weekendowych, jak i kwestia dozoru elektronicznego.

Senator powiedział, że nam potrzebna jest nie tyle surowość, ile racjonalność kar. Najpopularniejszą formą orzekanej kary jest kara pozbawienia wolności w zawieszeniu. Takie kary orzeka się w około 60% spraw sądowych. W Polsce jest obecnie około stu pięćdziesięciu tysięcy osób, które powinny być poddane dozorowi, a dozór nad tymi stu pięćdziesięcioma tysiącami skazanych ma sprawować trzy tysiące kuratorów. Jeżeli do tego jeszcze dodamy trudności na rynku pracy, to okaże się, że przestępca w zasadzie nie ma żadnego kontaktu z karą, sprowadza się ona jedynie do dyskomfortu przebywania na sali sądowej w czasie procesu. Liczba ludzi skazywanych na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu przekracza po prostu możliwości realizacji kurateli, możliwości probacji. Stąd nasze naciski na wprowadzanie nowych form realizacji środków wolnościowych.

Oczywiście, że można kierować pod adresem tej ustawy różne zarzuty, ale dzięki niej po raz pierwszy dozór elektroniczny legalnie zaistniał w naszym kraju i możemy rozpocząć prace nad jego wdrażaniem. Form technicznych realizacji tego dozoru jest bardzo dużo i nie ulega wątpliwości, że wraz z powstawaniem nowych środków technicznych będzie się on rozrastał.

Wprowadzenie tej ustawy zdaniem Senatora Zbigniewa Romaszewskiego jest dobrym krokiem w kierunku racjonalizacji systemu karnego.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 39. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 19

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska