Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Zakres uprawnień sądów wojskowych (3. pos.)

Zakres uprawnień sądów wojskowych (3. pos.)

2007-12-20

Zakres uprawnień Sądów Wojskowych

3. Posiedzenie Senatu VII Kadencji,
20 grudnia 2007 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski był sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Rozpatrywana ustawa przesuwa termin wejścia w życie przepisów ustawy wprowadzającej kodeks postępowania karnego. W 1997 r., kiedy wprowadzano nowy kodeks postępowania karnego, ustalono, że począwszy od roku 2002, część spraw związanych z przestępstwami pospolitymi przejdzie w gestię sądów powszechnych. Tradycyjnie sądy wojskowe rozpatrywały wszystkie sprawy, zarówno odnoszące się do części wojskowej kodeksu, jak i przestępstw pospolitych, dotyczące żołnierzy zawodowych czy żołnierzy z poboru.

Do tego czasu nie udało się wdrożyć odpowiednich procedur i przygotować sądownictw, zarówno wojskowego, jak i powszechnego, do przejścia na ten system, w związku z tym przesunięto termin do 31 grudnia 2007 r. Innymi słowy, bez podejmowania żadnych działań, począwszy od 1 stycznia 2008 r., przestępstwa pospolite żołnierzy przechodziłyby w kognicję sądów powszechnych.

Przesunięcie spraw do sądów powszechnych wymagało wprowadzenia całego szeregu przepisów, związanych z funkcjonowaniem Żandarmerii Wojskowej, określających, w jakich sprawach śledztwo prowadzi żandarmeria, a w jakich prowadzą prokuratury powszechne, w jaki sposób prokuratury powszechne działają i prowadzą postępowanie na terenie jednostek wojskowych, jak ma funkcjonować prokuratura powszechna na terenie naszych misji wojskowych za granicą itd. Praca ta nie została dotychczas wykonana.

W związku z tym wpłynął wniosek posłów o przesunięcie tego terminu na 2011 r., po czym, w wyniku zgłoszenia autopoprawki, przesunięto ten termin na 2009 r., co pozwala na rozważenie wątpliwości i ewentualne przyjęcie odpowiednich przepisów dotyczących funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej itd.

Senator Romaszewski mówił dalej: "nie bardzo rozumiem, skąd się bierze ten zapał, żeby żołnierzy koniecznie oddać pod kognicję sądownictwa powszechnego w sprawach przestępstw pospolitych. Uważam, że pozostawienie tego tak, jak to było od dawna byłoby korzystne. Podstawowy argument jest taki, że nawet jeśli w przypadku przestępstw pospolitych sprawa trafi do prokuratury powszechnej i sądu powszechnego, to osoba podejrzana w dalszym ciągu będzie odbywała służbę i to często prawie do końca, a przez ten czas nie będzie żadnej kary. To będzie wpływało bardzo negatywnie na dyscyplinę wojska. Powstaje również problem misji zagranicznych. Wprowadzenie tych zmian wymagałoby wprowadzenia zmian do protokołów umów międzynarodowych dotyczących tych misji, itd., itd.
Jednak, żeby wziąć pod uwagę mój pogląd na tę sprawę, trzeba po prostu odłożyć wprowadzenie w życie tej ustawy i podjąć dyskusję.
Dlatego komisja jednogłośnie podjęła uchwałę, ażeby przedstawić Wysokiej Izbie propozycję przyjęcia ustawy bez poprawek, a potem będziemy o tej sprawie rozmyślać. Uważam, że dla Komisji Praw Człowieka i Praworządności jest to dosyć interesujący temat."

Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 3 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 13

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska