Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Zmiana ustaw o ABW i AW, odwołanie Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności (3. pos.)

Zmiana ustaw o ABW i AW, odwołanie Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności (3. pos.)

2007-12-20

Zmiana ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, a także odwołanie Przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności

3. Posiedzenie Senatu VII kadencji, dnia 20 grudnia 2007 roku

 

Nowelizacja Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu była inicjatywą poselską i zmienia zakres kompetencji służb w sprawach związanych z korupcją wyższych urzędników państwowych.

Ustawa po uchwaleniu przez Sejm w dniu 20 grudnia 2007 roku została skierowana przez Marszałka Senatu do Komisji Praw Człowieka i Praworządności w dniu 20 grudnia 2007 roku z poleceniem, by Komisja rozpatrzyła Ustawę natychmiast, ponieważ jeszcze tego samego dnia Ustawa miała być rozpatrywana na posiedzeniu plenarnym.

Senator Zbigniew Romaszewski, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności skierował do Marszałka Senatu pismo, w którym stwierdzał, ze przedłożona ustawa wymaga poważnej analizy i nie jest możliwe rozpatrywanie jej na pospiesznie zwołanym posiedzeniu. Dodatkowo Przewodniczący Romaszewski stwierdził, że żądanie Marszałka jest sprzeczne z Regulaminem Senatu, który w Art. 68. mówi, że Komisja ma na rozpatrzenie ustawy 18 dni, a jedynie w wypadku, gdy projekt jest rozpatrywany jako pilny (klauzula nadawana niektórym projektom rządowym) lub gdy dotyczy wykonywania prawa Unii Europejskiej Marszałek Senatu może wyznaczyć inny termin.

W zaistniałej sytuacji Senat natychmiast zajął się rozpatrzeniem wniosku Senatora Zbigniewa Romaszewskiego o jego odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności, złożonego w związku z objęciem przez Senatora funkcji Wicemarszałka. Następnie zwołana pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Senatora Krzysztofa Piesiewicza Komisja rozpatrzyła projekt. Po głosowaniu z wynikiem 2:2, w którym przeważył głos wiceprzewodniczącego Piesiewicza Komisja przedstawiła sprawozdanie, w którym zarekomendowała przyjęcie ustawy bez poprawek.

Podczas debaty nad ustawą Senator Zbigniew Romaszewski zadawał sprawozdawcy Komisji pytania dotyczące trybu procedowania nad nowelizacją.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 3 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 10 (odwołanie Przewodniczącego KPCP) i pkt. 14 (nowelizacja ustawy)

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska