Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja Karty nauczyciela (23. pos.)

Nowelizacja Karty nauczyciela (23. pos.)

2008-12-03

Karta Nauczyciela

23. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 3 grudnia 2008 roku

 

Rozpatrywana nowelizacja zmieniała uregulowania dotyczące czasu pracy nauczycieli (zarówno wynikającego z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, jak również z zadań pozalekcyjnych). W odniesieniu do wynagrodzeń wprowadza się nowe wskaźniki, które po odniesieniu do kwoty bazowej w danym roku będą określać wysokość wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Wnioskodawca proponuje ponadto zniesienie obowiązku corocznego ustalania regulaminu wynagrodzeń przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Wicemarszałek Romaszewski mówił: "Proszę państwa, na koniec pozwolę sobie opowiedzieć państwu pewną anegdotkę. Ostatnio czytałem pamiętniki profesora Hugona Steinhausa, który pochodził z małej miejscowości, z Gorlic. Wspominał on swojego nauczyciela matematyki z liceum, który go zachęcił do tego, żeby się zajął matematyką.
Wszystko bardzo dobrze, ale jedna sprawa była kompletnie szokująca i dla mnie niewyobrażalna. Otóż w Gorlicach o tym nauczycielu matematyki chodziła plotka, że utrzymuje kochankę w Monachium.
Życzyłbym naszym nauczycielom, żeby hodowali Steinhausów i mieli kochanki w Monachium. Takie to są różnice. Mówi się o powołaniu tych ludzi, a trzeba powiedzieć, że jednak temu powołaniu towarzyszył pewien prestiż i odpowiednie wynagrodzenie, i stąd się te kadry brały.
Dziękuję bardzo.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 23 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska