Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja Kodeksu Pracy - urlopy macierzyńskie (23. pos.)

Nowelizacja Kodeksu Pracy - urlopy macierzyńskie (23. pos.)

2008-12-03

Zmiany w Kodeksie pracy

23. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 3 grudnia 2008 roku

 

Przedstawione propozycje między innymi wprowadzają zmiany w zakresie długości urlopu macierzyńskiego oraz zwiększają ochronę stosunku pracy pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, świadczących pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wątpliwości Wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego wzbudził problem fakultatywności: Wicemarszałek pytał: "Co to w gruncie rzeczy znaczy, że mamy część urlopu obligatoryjną, a część fakultatywną? Czyli co, on jest udzielany na wniosek, ale obowiązkowo, tak?" Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski mówił dalej: "…to jest pewne novum w kodeksie, bo kodeks regulował wszystko w sposób bardzo jednoznaczny. Nie można byłoby na przykład w kodeksie uregulować tego w ten sposób, że przysługuje dwadzieścia sześć dni urlopu wypoczynkowego, z czego czternaście dni obligatoryjnego, a dwanaście fakultatywnego, jeżeli ktoś chce. (…) To nie jest zupełnie zgodne z celami, dla których powstał w ogóle kodeks pracy, tylko to dotyczy już umów cywilnoprawnych."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 23 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 7

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska