Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich (16. pos.)

Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich (16. pos.)

2008-07-23

Nowelizacja ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

16. posiedzenie Senatu VII kadencji, 23 lipca 2008 roku

 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w celu wykonania prawa Unii Europejskiej. Celem projektowanej ustawy jest stworzenie systemu ochrony żeglugi i portów morskich na wypadek zagrożeń wynikających z ataków natury kryminalnej, w tym ataków terrorystycznych.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski pytał o koszty związane z wykonaniem ustawy. Senator mówił: "tworząc ustawy, na ogół przedstawiamy koszty, które ktoś ponosi. Na ogół tak jest. Czy ten problem był omawiany? Czy to państwo będzie pokrywało te koszty? Czy te koszty zostaną przerzucone na konsumentów? Na ogół tak to się odbywa. Powstają różne dyrektywy, one potem są przyjmowane bez większej dyskusji na temat kosztów, po czym okazuje się, że konsumenci te koszty ponoszą. Jak ta kwestia tutaj wygląda?"

Senator sprawozdawca nie był w stanie podać szczegółowego rozliczenia kosztów, ale powiedział, że koszty związane z tą ustawą będą obciążały budżet państwa, ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, także urzędy morskie, administracje portowe, armatorów. Zatem koszty związane z wprowadzeniem w życie tej ustawy pojawią się na wszystkich poziomach.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski skomentował tę sytuację słowami: "A na końcu koszty przejdą na konsumenta."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 16 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska