Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / O Informacji Sądu Najwyższego i stanie wymiaru sprawiedliwości (15. pos.)

O Informacji Sądu Najwyższego i stanie wymiaru sprawiedliwości (15. pos.)

2008-07-10

Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007

15. posiedzenie Senatu VII kadencji, dnia 10 lipca 2008 roku

 

W toku debaty nad Informacją Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski mówił, że ocena informacji przedstawionej przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest dosyć trudna. Można w Informacji odnaleźć zarówno elementy pozytywne, jak i budzące głębokie zastrzeżenia.

Podnoszona była kwestia uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2007 roku, wpisanej do księgi zasad prawnych, dotyczącej odpowiedzialności sędziów orzekających w stanie wojennym. Wicemarszałek Romaszewski mówił, że jest niezrozumiałe jak mogło dojść do jej uchwalenia i może warto by się było nad tym zastanowić.

Senator mówił dalej, że zajmujemy się kwestią odpowiedzialności sędziów za ostatnie lata, a przecież jest jeszcze okres stalinowski, kiedy sędziowie i prokuratorzy byli po prostu zwykłymi mordercami. W swoim sprawozdaniu profesor Kulesza, szef Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu mówił, że w pięćdziesięciu jeden przypadkach istniały zasadne przypuszczenia, że dokonano mordu sądowego. Ale we wrześniu 1997 r., kiedy rzutem na taśmę wprowadzono - to było tu już ostatnie posiedzenie Senatu - trzydzieści parę punktów, wprowadzono stan spoczynku dla wszystkich sędziów PRL, także tych najbardziej krwawych, którzy mają własne cmentarze. Oni też zostali objeci immunitetem. W tych pięćdziesięciu jeden sprawach trzeba było wystąpić o uchylenie immunitetu. W ilu sprawach sądy uchyliły immunitet tym, po prostu, zbrodniarzom? W jednej.

Senator wyraził wielkie zdziwienie przebiegiem debaty senackiej mówiąc: „…ja państwa entuzjazmu dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce zupełnie nie podzielam. Budzi on mój najgłębszy niepokój. Jeżeli my na wymiar sprawiedliwości będziemy spoglądali w ten sposób i nie będziemy dostrzegali, co się w tym kraju dzieje... Ta dyskusja w gruncie rzeczy dotyczy sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest jeden z najpoważniejszych, najbardziej kryzysowych elementów naszego ustroju.”

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 15 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 9

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska