Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / O konieczności weryfikacji WSI (15. pos.)

O konieczności weryfikacji WSI (15. pos.)

2008-07-10

O weryfikacji kadr WSI

15. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 10 lipca 2008 roku

 

Debata dotyczyła stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski po raz kolejny podniósł kwestię konieczności weryfikacji żołnierzy WSI.

Senator mówił: „panuje głębokie przekonanie, że Polska dysponowała wywiadem i kontrwywiadem wojskowym w postaci WSI, a przedtem WSW. Ale, wywiad czy kontrwywiad to są instytucje zakonspirowane. W dzisiejszych warunkach, w których naszym przeciwnikiem międzynarodowym jest Rosja... Przecież ogromna większość tych oficerów była szkolona w Moskwie, posiadają oni tam – co jest równie prawdopodobne jak w wypadku biura personalnego MON – swoje teczki, takie normalne teczki z okresu studiów, z zapisami: ten lubi kobiety, ten lubi pieniądze, ten lubi się napić... To wręcz pełne charakterystyki!
Utrzymywanie takiego stanu przez lat osiemnaście to wyraz bardzo daleko idącej nieodpowiedzialności. I nie jest to, wyłącznie sprawa kompetencji. Zdekonspirowany agent po prostu przestaje być agentem. Staje się właściwie agentem wpływu, to znaczy można za jego pośrednictwem wpuszczać dezinformujące wiadomości. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. To był zasadniczy powód, dla którego należało przeprowadzić weryfikację WSI. Szkoda, że ona została w tej chwili przerwana.”

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 15 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska