Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Podatek dochodowy - zmiany dotyczące odliczania płac i składek ZUS (16. pos.)

Podatek dochodowy - zmiany dotyczące odliczania płac i składek ZUS (16. pos.)

2008-07-24

Nowelizacja ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – senacka inicjatywa ustawodawcza

16. posiedzenie Senatu VII kadencji, 24 lipca 2008 roku

 

Nowelizacja zmienia sposób wliczania w koszty firmy wynagrodzeń pracowniczych oraz składek ZUS. Obecnie obowiązuje metoda kasowa, czyli składki są wliczane w koszty w miesiącu, w którym zostały poniesione koszty, a nie w miesiącu wynikającym z opracowanej listy płac. Celem nowelizacji jest umożliwienie stosowania tzw. metody memoriałowej czyli wliczania wynagrodzeń pracowniczych i składek ZUS bez miesięcznego poślizgu.

Senator Zbigniew Romaszewski pytał, czy został oszacowany ubytek z tego tytułu w budżecie na 2008 r.? Jak to będzie rzutowało na wykonanie budżetu, skoro w związku z nowelizacją część pieniędzy w tym roku do budżetu nie wpłynie?

Obecny na posiedzeniu Senatu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki odpowiedział, że nadal nie ma stanowiska rządu w sprawie tego projektu, w związku z tym te szacunki jeszcze nie zostały wykonane.

W tej sytuacji Senator Zbigniew Romaszewski zwrócił się do Marszałka Senatu mówiąc: "Panie Marszałku, no, jeśli chodzi o kwestię dosyć zasadniczą, mianowicie kwestię budżetu, to my po prostu nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Tak że ta sprawa jest jednak dosyć poważna. Koszty ustawy w gruncie rzeczy nie są nam w tej chwili znane i w związku z tym może by przełożyć to na następne posiedzenie."

Pomimo to Senat przyjął przedłożoną nowelizację.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 16 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 15

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska