Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (22. pos.)

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (22. pos.)

2008-11-20

Nowelicacja Kodeksu postępowania cywilnego

22. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 20 listopada 2008 roku

 

Głównymi celami ustawy są: reforma zawartej w części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego (międzynarodowego prawa postępowania cywilnego) oraz wprowadzenie do prawa polskiego, w tym przede wszystkim do Kodeksu postępowania cywilnego, przepisów uzupełniających i wykonujących regulacje rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. i rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski pytał jaw w świetle nowych uregulowań będzie wyglądała słynna w ostatnim czasie sprawa pozbawienia przez niemiecki sąd praw rodzicielskich pani, która uciekła z dzieckiem… Senator pytał: "Jak to będzie rozpatrywane, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją niezwykle tendencyjnych orzeczeń i tendencyjnego systemu prawnego w Niemczech?” Dalej Senator mówił: „Chciałbym, żeby jednak przyznali państwo, że mamy do czynienia po prostu – nazywajmy rzeczy po imieniu – z dyskryminacją. Zakaz rozmawiania w języku ojczystym to już jest dyskryminacja, i to dyskryminacja objęta również uregulowaniami konwencji europejskiej."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 22 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska