Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawa o emeryturach pomostowych (22. pos.)

Ustawa o emeryturach pomostowych (22. pos.)

2008-11-19

Ustawa o emeryturach pomostowych

22. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 19 listopada 2008 roku

 

Podczas debaty nad ustawami dotyczącymi emerytur pomostowych Senator Zbigniew Romaszewski stwierdził, że dobór zawodów uprawnionych do otrzymywania emerytur pomostowych jest arbitralny i nieprzejrzysty.

Jako przykład podał z jednej strony Policjantów, czy Straż Ochrony Kolei, których funkcjonariusze mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby, a z drugiej strony Straż Miejską, która właśnie traci uprawnienia do otrzymywania emerytur pomostowych.

Senator Romaszewski przywołał również przykład kierowców TIR-ów przewożących niebezpieczne paliwa. Mówił, że to jest kwestia bezpieczeństwa na drodze, bo przecież sprawność ludzi po sześćdziesiątym roku życia jest niższa itd. Dalej Senator mówił: "ja sobie po prostu nie wyobrażam tego, że ludzie po sześćdziesiątym roku życia spędzają trzy czy cztery dni w kolejkach granicznych, to znaczy bez ubikacji, na mrozie itd. Tak że ta argumentacja dotycząca kierowców tirów całkowicie do mnie nie trafia. Dlaczego tu nie zostały w ogóle uwzględnione te bardzo szczególne warunki pracy?"

Senator Zbigniew Romaszewski głosował za odrzuceniem Ustawy o emeryturach pomostowych.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 22 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska