Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (18. pos.)

O skutkach finansowych nowelizacji ustawy o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (18. pos.)

2008-09-24

Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

18. posiedzenie Senatu 7 kadencji, 24 września 2008 roku

 

Wnioskodawcy proponują, aby przy obliczaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne za okres pracy, za który nie można przedłożyć odpowiednich dokumentów świadczących o wysokości wynagrodzenia, podstawę stanowiła kwota obowiązującego w tym okresie najniższego wynagrodzenia za pracę, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski pytał, czy były szacowane skutki finansowe przyjęcia jako podstawy wymiaru składki nie płacy minimalnej, a płacy średniej.

Od Redakcji: To już kolejny przypadek w tej kadencji (nie wszystkie umieściliśmy w naszym serwisie), gdy wicemarszałek Zbigniew Romaszewski pyta o skutki finansowe wprowadzenia danej regulacji lub o to, czy podczas prac nad jej stworzeniem rozpatrywano inne warianty jej wprowadzenia i otrzymuje odpowiedź: „Takich szacunków nie robiliśmy, ale…”. Tym razem odpowiedzi takiej udzielił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 18 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 7

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska