Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) (30. pos.)

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS) (30. pos.)

2009-04-01

Zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS)

30. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 1 kwietnia 2009 roku

 

Przedstawione w nowelizacji propozycje zmierzają do obciążenia zwiększoną składką na ubezpieczenie emerytalno - rentowe rolników prowadzących gospodarstwa rolne, w których powierzchnia użytków rolnych przekracza 50 ha przeliczeniowych. Był to rządowy projekt ustawy.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zadawał pytania dotyczące liczby gospodarstw rolnych objętych ustawą oraz kwoty o jaką zwiększą się wpływy do KRUS, a tym samym kwoty o którą zmniejszą się dotacje budżetowe do KRUS.

Planowane wpływy spowodowane wprowadzeniem ustawy w życie wzrosną o około 22 miliony czterysta tysięcy złotych (dotacje budżetowe do KRUS wynoszą około 15 miliardów złotych). Zdaniem Wicemarszałka Romaszewskiego dane te pokazują rzeczywisty obraz dochodów w rolnictwie.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 30 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska