Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawy dotyczące wyborów i referendów (44. pos.)

Ustawy dotyczące wyborów i referendów (44. pos.)

2009-11-18

Ustawy dotyczące wyborów i referendów

44. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 18 listopada 2009 roku

 

Rozpatrywana ustawa nosi tytuł o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw i wprowadza ujednolicenie przepisów dotyczących czynności wyborczych dotychczas odmiennie określonych w poszczególnych ustawach regulujących zasady przeprowadzania wyborów i referendów. Zmiany dotyczą między innymi powoływania obwodowych komisji wyborczych, tworzenia lokali dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych oraz finansowania kampanii wyborczej.

Podczas debaty głos zabrał Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski.

Senator pozytywnie ocenił zmiany prowadzące w kierunku zwiększenia frekwencji w wyborach, umożliwienia uczestniczenia w wyborach dodatkowych grup ludności, które z dużym trudem mogły temu zadaniu podołać.

Senator skrytykował jednak zapisy dotyczące sfery rozliczeń finansowych, które są niezmiernie skomplikowane, co prowadzi do wielu nieporozumień.

Jednak za najważniejszy mankament ustawy Senator uznał brak możliwości finansowania kampanii wyborczych przez obywateli nie posiadających konta bankowego. Senator mówił: "sprawą najbardziej dla mnie skandaliczną i w moim przekonaniu głęboko naruszającą uprawnienia konstytucyjne obywateli jest regulacja stanowiąca, że fundusze wyborcze mogą być opłacane wyłącznie przelewem, kartą lub czekiem. Innymi słowy, ten przepis, bardzo wygodny, jeśli chodzi o kontrolę funkcjonowania finansowego komitetów, jednocześnie po prostu pozbawia praw obywatelskich tych, którzy nie posiadają konta bankowego. (…) Troszczymy się o niepełnosprawnych, ale ci, którzy nie mają konta, nie mają prawa mieć poglądów politycznych i wspierać ugrupowań, z którymi się solidaryzują. (…) To bardzo mnie niepokoi. (…) Przecież konta w banku się nie ma za darmo, za to konto się po prostu płaci, na przykład za prowadzenie konta. W tej chwili senatorowie nie dostają pieniędzy, tylko muszą mieć konto, na które się je przelewa, a to obciąża fundusze mojego biura miesięcznie 150 zł ekstra, to jest utrzymywanie, wspieranie działalności banków. Jakie mamy prawo obciążać obywateli kosztem utrzymywania banków?"

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 44 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 5

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska