Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawa o Radzie Ministrów - Rządowe Centrum Legislacyjne (27. pos.)

Ustawa o Radzie Ministrów - Rządowe Centrum Legislacyjne (27. pos.)

2009-02-17

Rządowe Centrum Legislacyjne

27. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 17 lutego 2009 roku

 

Podczas debaty nad tym punktem Senat rozpatrywał Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Ustawa miała na celu wprowadzenie obowiązku opracowywania rządowych projektów ustaw przez Rządowe Centrum Legislacji.

Podczas debaty Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski po raz kolejny podniósł kwestię tłumaczenia unijnych aktów prawnych. Według Senatora są one tłumaczone niekompetentnie w niemal zupełnie dowolny sposób. Wicemarszałek mówił: "Z tego powodu mnoży się całkowicie dowolna terminologia od aktu prawnego do aktu prawnego, wypisuje się, co komu przyszło do głowy. Całe orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w gruzach, właściwie nie wiadomo, co w danym kontekście oznacza konkretne stwierdzenie, mnożą się sprzeczności między jedną ustawą a drugą itd., itd. To jest problem, który stale pojawia się w Senacie."

Wicemarszałek Romaszewski mówił dalej, że sprawa kontroli jakości tłumaczeń powinna być jednym z podstawowych racji bytu centrum. Ujednolicenie terminologii prawnej powinno być jednym z podstawowych zadań centrum.

Dalej Wicemarszałek Romaszewski pytał, czy założenia do ustaw, które będą kierowane do centrum będą publicznie dostępne? Zdaniem Wicemarszałka byłoby niezwykle wskazane, gdyż pokazywało by intencję rządu oraz pozwoliło ocenić zgodność konkretnych zapisów z tą intencją. Senator mówił również, że jest ważne, by te informacje docierały do opinii publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 27 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 5

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska