Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa pomocy instytucjom finansowym (26. pos.)

Ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa pomocy instytucjom finansowym (26. pos.)

2009-02-04

ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa
wsparcia instytucjom finansowym.

26. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 4 lutego 2009 roku

 

Ustawa określa zasady oraz formy udzielania przez Skarb Państwa wsparcia bankom, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom funduszy inwestycyjnych lub zakładom ubezpieczeń, mającym siedzibę w Polsce, które są zagrożone utratą płynności.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę na wprowadzoną przez ustawę (art. 18) możliwość przesuwania przez ministra finansów środków pomiędzy poszczególnymi działami i częściami budżetu. Senator uznał, że są to bardzo daleko idące prerogatywy – przecież są pewne priorytety, które ustala parlament.

Dodatkowo Senator zauważył, że ustawa nie określa przewidywanej wielkości takiej pomocy. Nie określono, czy chodzi o 100 milionów, 500 milionów, 100 miliardów.

Wicemarszałek Romaszewski zwrócił uwagę na problemy związane z finansowaniem przedsiębiorstw. Senator pytał, czy rząd analizował wpływ polityki gospodarczej prowadzonej przez banki na upadłość polskich stoczni. W końcu ta upadłość nastąpiła po kilkuletnim okresie prosperity. Senator pytał, czy rząd przewidział jakieś zabezpieczenia w tym obszarze.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 26 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska