Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Zmiany w ordynacjach wyborczych (27. pos.)

Zmiany w ordynacjach wyborczych (27. pos.)

2009-02-18

Zmiany w ordynacjach wyborczych przed wyborami do Europarlamentu

27. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 18 lutego 2009 roku

 

Projekt ustawy ma na celu zmianę modelu finansowania kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP, polegającą m.in. na zniesieniu osobowości prawnej komitetów wyborczych i ograniczenie wyłącznie do osób fizycznych podmiotów uprawnionych do wspierania finansowego komitetów wyborczych. Ponadto projekt ustawy wprowadza możliwości głosowania dwudniowego oraz głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także regulację dotyczącą ewentualnego przeprowadzania referendum ogólnokrajowego oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym samym dniu.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zabrał głos w debacie. Wypowiedź Wicemarszałka zamieszczamy w jej oryginalnym brzmieniu: "Chciałbym powrócić przede wszystkim do pierwszej zasadniczej rzeczy, to znaczy do kwestii mimo wszystko formalnej, ale o kolosalnym znaczeniu.

Możemy w Senacie wolą większości rozpatrywać ustawy, których nie znamy. Tak mówi regulamin, tak to zostało przegłosowane i tak jest. Druki widziałem po raz pierwszy wczoraj wieczorem. Nie mamy jednak żadnego prawa wkraczać w zakres kompetencji prezydenckich. A termin podpisania ustawy przez prezydenta w najlepszym wypadku mija dopiero 11, o ile nie 13 marca. A my chcielibyśmy urząd prezydenta również nakłonić do tego, ażeby podpisywał bez czytania albo z pobieżnym przeczytaniem, ażeby tak to biegło w imię dobrej woli i dobrych stosunków, w imię PR-owskiego wyrazu. Niewątpliwie, proszę państwa, jest to nadużycie. I jest to nadużycie, które dotyczy zarówno ustawy dzisiejszej, jak i wczorajszej, tej w kwestii wynagrodzeń. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo zła i niewłaściwa praktyka. Praktyka, z którą powinniśmy zdecydowanie skończyć. Powinniśmy pozwolić senatorom głosować nad materiałami, które znają. To jest pierwsza kwestia.

Oczywiście nie mogę się zgodzić z wygłoszoną tu opinią, że my wszyscy jesteśmy tacy świetnie biegli w sprawach wyborczych, że to wszystko doskonale dawno przeanalizowaliśmy. Jest to już któraś z kolei ordynacja, nad którą zasiadam, jest to akurat ten temat, którym ja się zajmuję, tak że ordynację znam bardzo dobrze. Wiem bardzo dobrze, jakich problemów ona nastręcza Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach.

Głosowanie przez przedstawicieli, czy głosowanie wielodniowe, ma, proszę państwa, bardzo różne rozwiązania. Przez granicę mamy takie rozwiązania: siedem dni głosuje się na Białorusi. Tam pełnomocnictwo polega na tym, że ma się czyjś dowód, a można ich mieć pięć. No to są te szczegóły, które w naszej ustawie powinny zostać jednak wykluczone, powinna istnieć jakaś wiarygodność tego pełnomocnictwa. Z przykrością muszę stwierdzić, że artykuł odsyłający w kwestii pełnomocnictw właściwie do rozporządzenia niewiele mówi o tym, jak to rozporządzenie ma wyglądać, czy daje ono dostateczne gwarancje, że będzie to pełnomocnictwo wiarygodne. Tym bardziej że to nie jest tak, że dziś nagle, po raz pierwszy, nad tym problemem się zastanawiamy, tylko jest tak, że my działamy, proszę państwa, w atmosferze bardzo dobrego dowcipu: schowaj babci dowód i podpisz babcię. Taki był pomysł. To jest atmosfera oszustwa wyborczego, która zaczęła panować od roku 2007. I ja nie wiem, czy to jest najlepszy okres do wprowadzania tego rodzaju działań, bo nie wiem, w jakiej mierze te pełnomocnictwa będą wiarygodne."

Z powodu pośpiecu legislacyjnego i biegnących terminów Senat, głosami Senatorów PO przyjął Ustawę bez poprawek, by mogła natychmiast zostać skierowana do Prezydenta.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 27 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 12

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska