Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawa o języku polskim - wyrok Trybunału Kosntytucyjnego (28. pos.)

Ustawa o języku polskim - wyrok Trybunału Kosntytucyjnego (28. pos.)

2009-03-05

Zmiana Ustawy o języku polskim
Senacka inicjatywa ustawodawcza

28. posiedzenie Senatu VII kadencji, 5 marca 2009 roku

 

Projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu zapewnienie należytej ochrony konsumentów i osób świadczących pracę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zaproponowane zmiany zmierzają do stworzenia elastycznego mechanizmu gwarantującego konsumentowi i pracownikowi zawierającemu umowę zapoznanie się z jej treścią i zrozumienie jej.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski pytał senatora sprawozdawcę, czy znany jest mu przypadek, że ktoś pojechał do Irlandii lub do Włoch i skutecznie zażądał spisania umowy o pracę w języku polskim? Dalej Senator pytał "Czy wobec takiej interpretacji Trybunału Konstytucyjnego były ze strony rządu polskiego jakieś próby, ażeby tego rodzaju przepis wprowadzić ogólnie w Unii Europejskiej?" oraz czy zapisy nowelizacji odnoszą tylko do krajów Unii Europejskiej, czy na przykład konsument może żądać i na czyj koszt przetłumaczenia na przykład na język suahili? Czy koszty ewentualnych tłumaczeń ma pokrywać sprzedawca, czy konsument?

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 28. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 13

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska