Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Zmiany w Prawie budowlanym (28. pos.)

Zmiany w Prawie budowlanym (28. pos.)

2009-03-05

Nowelizacja Prawa budowlanego

28. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 5 marca 2009 roku

 

Rozpatrywany projekt został napisany w Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji prowadzonej przez Posła Janusza Palikota. Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji Polegają one na zniesieniu pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych i zastąpieniu ich uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych. Ponadto projekt ustawy przewiduje zniesienie instytucji zatwierdzania projektu w drodze decyzji administracyjnej oraz zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Podczas debaty nad nowelizacją wielokrotnie powtarzano, że w Ministerstwie Infrastruktury prowadzone są zaawansowane prace nad kolejną nowelizacją Prawa Budowlanego

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zabierając głos w dyskusji mówił, że działalność legislacyjna różnych uprawnionych instytucji powinna być ze sobą skorelowana. Senator przypomniał, że od 1989 roku zostało wydanych około trzystu tysięcy stron Dziennika Ustaw i powiedział: „W związku z tym powstaje pytanie, czy jest niezbędny pewien woluntaryzm w pisaniu ustaw, bez konsultacji, bez zasięgania opinii ważkich środowisk. Jaki to w ogóle ma sens?”

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 28. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska