Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Informacja o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji czeskiej (41. pos.)

Informacja o udziale Polski w pracach UE podczas prezydencji czeskiej (41. pos.)

2009-10-07

Informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej
w okresie Prezydencji czeskiej
(styczeń-czerwiec 2009 roku)

41. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 7 października 2009 roku

 

Na 41 posiedzeniu Senat debatował nad informacją o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w czasie prezydencji czeskiej, która miała miejsce w pierwszym półroczu 2009 roku.

Podczas debaty Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu nie pojawia się w ogóle problem przestrzegania praw człowieka. Zdaniem Wicemarszałka jest to niepokojące zwłaszcza w kontekście w kontekście Partnerstwa Wschodniego.

Wicemarszałek powiedział: „Prawa człowieka jakoś z tego wątku Partnerstwa Wschodniego po prostu wyparowały. No, jeśli sądzić po tych czterech postulatach, które tu są, to wygląda na to, że Unia Europejska będzie wspierać swoimi środkami odpowiednie niedemokratyczne reżymy. A co się stanie z demokratyczną opozycją? I to jest pytanie, które bardzo mnie martwi, bo do tej pory polityka polska w tej dziedzinie była całkowicie, ale to całkowicie jednoznaczna. Co się z tym stało?”

Wicemarszałek Romaszewski mówił dalej, że dotychczas istniała praktyka angażowania się Polski po stronie przestrzegania praw człowieka. Było to między innymi wspieranie wielu inicjatyw i prac trzeciego sektora.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 41 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 9

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska