Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta - inicjatywa senacka (40. pos.)

Nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta - inicjatywa senacka (40. pos.)

2009-09-23

Senacka inicjatywa ustawodawcza -
nowelizacja ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw

40. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 23 września 2009 roku

 

Celem projektu ustawy jest umożliwienie przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy (sołtysom) zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia referendum.

Zabierając głos w debacie Senator Zbigniew Romaszewski powiedział: "Chciałbym spojrzeć na tę sprawę z troszeczkę innej strony, nie ze strony budowania autorytetu poszczególnych osób. Bo można by się zastanowić, czy by na przykład nie budować autorytetu dyrektorów szkół, w których przecież jest zlokalizowana większość komisji. To też bardzo ważna funkcja w społeczności wiejskiej, więc dlaczego to nie miałoby dotyczyć również dyrektorów szkół? Myślę, że nie tu leży problem. Mnie w gruncie rzeczy najbardziej niepokoją wszelkiego rodzaju działania dotyczące ordynacji wyborczej. Mam dosyć duże doświadczenie, wielokrotnie nadzorowałem różne wybory w wielu krajach i muszę powiedzieć, że z moich obserwacji wynika, że akurat u nas, jeśli chodzi o kwestię wyborów, nigdy nie wybuchały żadne większe skandale. Były niedociągnięcia, coś się działo, ale w porównaniu z naszymi sąsiadami mamy system dobrze rozumiany przez ludzi, ludzie są do niego przyzwyczajeni i nie ma nadużyć systemu wyborczego. To jest w gruncie rzeczy duża wartość – my nią dysponujemy – że mamy rzeczywiście wolne, uczciwe wybory. Dlatego wszelkie działania ulepszające to, co już działa, i to jeszcze w takiej dziedzinie, gdzie właściwie wiedza powinna być powszechna – bo całe społeczeństwo w tych wyborach w jakiś sposób uczestniczy – w moim przekonaniu są po prostu niebezpieczne.

Można by powiedzieć, że w taki sposób można wpłynąć na zwiększenie frekwencji wyborczej. Oczywiście z tą frekwencją nie jest u nas najlepiej, ale jeżeli już o tym mówimy, to ja bym raczej proponował włączyć w to proboszczów, wtedy rzeczywiście wzrosłaby frekwencja na wsi i w małych miasteczkach. Nie wiem tylko, czy episkopat byłby z tego zadowolony. Tak że takiego wniosku bynajmniej nie składam, aczkolwiek to rzeczywiście mogłoby wpłynąć na zwiększenie frekwencji."

Mając na uwadze tę argumentację Senator Romaszewski wyraził swój zdecydowanie sceptyczny stosunek do tej ustawy.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 40 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 9

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska