Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (40. pos.)

Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (40. pos.)

2009-09-23

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

40. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 23 września 2009 roku

 

Ustawa przewiduje zmianę zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z planowaniem środków na pokrycie kosztów finansowania świadczeń zdrowotnych, uruchamianiem określonych rezerw oraz zaciąganiem pożyczek i kredytów. Deklarowanym celem nowelizacji jest zmniejszenie dysproporcji w wysokości środków finansowych, którymi dysponują poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu.

Podczas debaty Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zadawał pytania o sposoby wyrównywania nakładów na służbę zdrowia w poszczególnych województwach. Zwłaszcza, że rozmiar dysproporcji jest znacznie większy niż fundusze, którymi dysponuje NFZ.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 40. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska