Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Program prac Komisji Europejskiej (57. pos.)
Program prac Komisji Europejskiej (57. pos.)

Program prac Komisji Europejskiej (57. pos.)

2010-06-10

Debata nad programem prac Komisji Europejskiej
na 2010 rok

57. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 10 czerwca 2010 roku

 

Wypowiedź Senatora Zbigniewa Romaszewskiego podczas debaty nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 rok zamieszczamy w bezpośrednim brzmieniu:

"Doskonale rozumiem, że jesteśmy w tej chwili pochłonięci sprawą powodzi, a państwo są pochłonięci sprawami deficytu budżetowego Grecji, zresztą za chwilę możemy mieć podobną sytuację w Portugalii i Irlandii. Rozumiem, że państwo na tym się koncentrują i mowa o kontroli, o wpływie na budżety narodowe w tej chwili najbardziej państwa interesuje. Jednak nie słyszałem nic na temat tego, co uważam za główną przyczynę kryzysu, nic o zupełnie nowej zasadzie ekonomicznej, która została wprowadzona i którą ten kryzys ujawnił, mianowicie że w świecie finansów dochody są nasze, a straty wasze, że powstały gigantyczne konsorcja, których budżety często wielokrotnie przekraczają budżet niektórych państw narodowych i które pozostają poza jakimkolwiek wpływem nie tylko poszczególnych parlamentów narodowych, ale również poza wpływem Unii. I sytuacja jest taka, że musimy płacić, bo grozi nam po prostu katastrofa. I płacimy. Czy są jakieś koncepcje rozwiązania tego problemu, koncepcje odnośnie do ograniczania rozrostu wielkich gigantów finansowych? Jak to Unia zamierza załatwić? Bo to jest to, czego może dokonać tylko Unia. Dziękuję bardzo."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 57 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 12

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska