Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawa o systemie oświaty (60. pos.)

Ustawa o systemie oświaty (60. pos.)

2010-07-21

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

60. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 21 lipca 2010 roku

 

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty. Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zwracał uwagę, że w materiałach nie podano informacji o kosztach, jakie są obecnie związane z posyłaniem dziecka do przedszkola.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 61 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 10

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska