Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Nowelizacja Kodeksu karnego i Ustawy o Policji (64. pos.)
Nowelizacja Kodeksu karnego i Ustawy o Policji (64. pos.)

Nowelizacja Kodeksu karnego i Ustawy o Policji (64. pos.)

2010-11-03

Nowelizacja Kodeksy karnego
oraz Ustawy o Policji

64. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 3 listopada 2010 roku

 

Ustawa (stworzona na podstawie projektów senackiego i rządowego) ma na celu wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych, którzy z racji charakteru pełnionych obowiązków są narażeni na niebezpieczeństwo osobiste. Ponadto, udziela wsparcia obywatelom, którzy mimo braku obowiązku reagują na dostrzeżone naruszenia prawa i występują w obronie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ustawa jest także następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt P 11/08, dotyczącego przepisu określającego kwalifikowane typy zbrodni zabójstwa.

Podczas debaty Senator Zbigniew Romaszewski pytał: "jak to będzie z ochroną porządku publicznego przez osobę cywilną. To jest kwestia niezwykle płynna. W przypadku awantury często nie bardzo wiadomo, kto broni porządku, gdy obydwaj dali sobie po pysku, to może nie być wiadomo, kto bronił porządku, a kto nie."

Pytania Senatora dotyczyły również kwestii zaostrzenia odpowiedzialności karnej osób, które dopuszczają się czynnej napaści na policjanta lub innego funkcjonariusza.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 64 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska