Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Ustawa dotycząca budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, zmniejszenie zasiłku pogrzebowego (65. pos.)

Ustawa dotycząca budżetu 2011 - wzrost stawek VAT, zamrożenie płac, zmniejszenie zasiłku pogrzebowego (65. pos.)

2010-11-17

Ustawy związane z budżetem na rok 2011

65. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 17 listopada 2010 roku

 

Rozpatrywany w Senacie projekt był przedłożeniem rządowym. Najważniejsze zmiany zawarte w ustawie dotyczą zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, obniżenia zasiłku pogrzebowego z 6 tys. zł do 4 tys. zł. Oraz podniesienia stawek podatku VAT. Ustawa podwyższa także ulgi studenckie na przejazdy publicznym transportem (koleją i autobusami). Ustawa jest związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2011 i w myśl uzasadnienia zmierza do ograniczenia wydatków ze środków publicznych w celu zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego.

Podczas debaty Senator Zbigniew Romaszewski mówił: "Muszę zauważyć, że tak już nam zostało, tak już mamy - że te działania finansowe w ogóle nie uwzględniają sfery socjalnej. Przedmiotem mojego zainteresowania jest akurat kwestia zniżek taryfowych, a w szczególności pominięcie zniżek - zresztą to już trwa dosyć długo - dla osób ociemniałych, niezdolnych do samodzielnego poruszania się.

Muszę powiedzieć, że jeżeli dajemy ulgi studentom, co jest słuszne, to chyba tym bardziej powinni móc z tych ulg korzystać ci, którzy w ogóle nie są w stanie się poruszać. A tu się okazuje, że osoby ociemniałe nie mają możliwości korzystania na przykład z dużej ulgi na bilety miesięczne, zniżka dla nich jest niższa niż dla studentów. Myślę, że jednak istnieje coś takiego jak sprawiedliwość społeczna. Ponadto należałoby zauważyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie mówimy tu o skali, w porównaniu z liczbą studentów, w gruncie rzeczy błahej, bowiem dotyczy to trzydziestu czterech tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o studentów, to w tej chwili są ich - powiedziałbym: dzięki Bogu - setki tysięcy. Dlatego też, proszę państwa, wniosę poprawki przyznające uprawnienia tego rodzaju i będę państwa prosił o ich poparcie.

Ponadto muszę powrócić jeszcze do kwestii tego zdumiewającego art. 1b w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w którym to artykule jest mowa o tym, że ulga oferowana przez przedsiębiorstwa transportowe ze względów komercyjnych, nie może wynosić 95%, 78%, 51%, 49% i 37%. Poza użyciem zasad numerologii, których to osobiście nie znam, nie sposób tego zapisu inaczej wyjaśnić. No cóż, pięćdziesiąt jeden i trzydzieści siedem to są liczby pierwsze, a czterdzieści dziewięć to kwadrat. Tylko jaki to ma sens? Może jednak zacząć wprowadzać do naszego ustawodawstwa pewne uproszczenia, żeby to wszystko miało jakiekolwiek znaczenie i jakikolwiek sens.

Ponadto – i tu już wkraczamy w sferę groteski - jest ta kwestia zasiłków pogrzebowych. Nieodparcie przypomina mi się nasz wieszcz narodowy Szpotański z operą "Cisi i gęgacze"..., w której mówił: "Chcesz pochować swoje ciało, zbieraj forsę do PeKaO", "by ratować budżet czynem, umierajcie przed terminem". Niech się może rząd nie ośmiesza." (Wesołość na sali) (Oklaski) Od Redakcji: Liczba pięćdziesiąt jeden nie jest liczbą pierwszą, ponieważ dzieli się przez trzy. Zwrócił na to uwagę prowadzący obrady Wicemarszałek, a Senator Zbigniew Romaszewski przyznał mu rację.

Senator Zbigniew Romaszewski zgłosił także poprawkę, o której mówił: "moja poprawka dotyczy kwestii, powiedziałbym, dosyć drobnej, ale za to niezwykle istotnej pod względem moralnym, czyli ulg komunikacyjnych dla osób ociemniałych. W Polsce jest to grupa licząca trzydzieści cztery tysiące osób, która... To jest całkowicie irracjonalne, że te osoby nie mogą korzystać z ulgowych biletów miesięcznych, podczas gdy kilkaset tysięcy studentów może. I w związku z tym proszę o poparcie tej poprawki. Przed chwilą dyskutowaliśmy o zatrudnieniu. W jaki sposób ociemniali, którzy chcieliby podjąć pracę, mają do niej dojeżdżać, skoro nie mogą kupić ulgowego biletu miesięcznego? Jak doszło do takiej absurdalnej sytuacji i dlaczego nie można tego poprawić?" Poprawka została przyjęta.

Podczas głosowań Senator Zbigniew Romaszewski poparł poprawkę pozostawiającą bez zmian kwoty zasiłków pogrzebowych (poprawka została odrzucona) oraz głosował przeciwko całości ustawy.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 65 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska