Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Uchwała w sprawie poszanowania krzyża (48. pos.)

Uchwała w sprawie poszanowania krzyża (48. pos.)

2010-02-04

Uchwała w sprawie poszanowania Krzyża

48. Posiedzenie Senatu VII kadencji, 4 lutego 2010 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski jako sprawozdawca mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odpowiedział na pytanie, czy fragment tekstu dotyczący możliwości wystąpienia Polski spod jurysdykcji trybunału strasburskiego (Fragment ten brzmi: Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziwą przykrością konstatuje, że kontynuacja tej linii orzeczniczej wspierania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nietolerancji symboli religijnych może spowodować konieczność rozważenia przez Polskę celowości pozostawania w jego jurysdykcji.) należy interpretować jako zapowiedź gotowości wystąpienia Polski z Rady Europy, organizacji, do której poza Białorusią należą wszystkie państwa europejskie, a także z Unii Europejskiej?

Senator Zbigniew Romaszewski powiedział: "Osobiście nie sądzę, ażeby sprawy musiały zajść aż tak daleko. Sądzę, że jest to po prostu ewidentny błąd ze strony trybunału. I to jest dokładnie to, o czym piszemy. To znaczy, że wspieranie działań nietolerancyjnych nie jest tym, czemu poświęcona jest Europejska Konwencja Praw Człowieka. I to oznacza, że jeżeli linia nietolerancji będzie kontynuowana i wspierana, to rzeczywiście sens tego wszystkiego zaczyna być dyskusyjny. My to tak rozumiemy. I dlatego wyrażenie dezaprobaty dla tego faktu jest, w moim przekonaniu, bardzo istotne."

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 47 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 14

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska