Znaczki poczty podziemnej

Polska, lata 80-te

Poniżej prezentujemy wybór znaczków pocztowych wydawanych w podziemiu w latach osiemdziesiątych XX wieku. Wybrane przez nas znaczki są związane z działalnością Zofii i Zbigniewa Romaszewskich.
Zachowaliśmy oryginalne rozmiary znaczków.

 


Spis treści:
Więzień polityczny,
Radio "Solidarność",
Radom, 1976, KOR,
I Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Kraków - Mistrzejowice, 1988,
Karta 77, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka
Wydawnictwa podziemne
Andriej Sacharov

 


Więzień polityczny


Wydany w roku 1984 blok znaczków z portretami więźniów politycznych
Górny rząd od lewej: Henryk Wujec, Andrzej Rozpłochowski, Grzegorz Pałka, Jan Rulewski
Środkowy rząd od lewej: Marian Jurczyk, Seweryn Jaworski, Jacek Kuroń
Dolny rząd od lewej: Karol Modzelewski, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Gwiazda

 


Wydana w roku 1984 seria znaczków z portretami więźniów politycznych
Górny rząd od lewej: Andrzej Rozpłochowski, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Gwiazda
Środkowy rząd od lewej: Grzegorz Pałka, Marian Jurczyk, Seweryn Jaworski, Jan Rulewski
Dolny rząd od lewej: Henryk Wujec, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Adam Michnik.
Napis na znaczku głosi: "Więźniowie sumienia. Jest ich tylko jedenastu, ale stoją za nimi miliony członków ruchu SOLIDARNOŚĆ. Ich jedyną bronią jest wolne słowo, a motorem działania - głebokie poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za losy Ojczyzny. Przetrzymywanie ich w więzieniu bez wyroku sądowego jest dowodem, jak bardzo władcy PRL, dysponujący wojskiem swoim i obcym, tajną i jawną policją, propagandą i cenzurą, boją się tych 11 bezbronnych, ale twardych i niepokornych ludzi,"

 


Wydana w roku 1984 seria znaczków z portretami więźniów politycznych

 


Wydany w roku 1984 blok znaczków z portretami więźniów politycznych
Górny rząd od lewej: Zbigniew Romaszewski, Marian Jurczyk, Henryk Wujec
Środkowy rząd od lewej: Jan Rulewski, Andrzej Rozpłochowski, Adam Michnik, Seweryn Jaworski,
Dolny rząd od lewej: Karol Modzelewski, Jacek Kuroń, Andrzej Gwiazda, Grzegorz Pałka.

 


Radio "Solidarność"


Bloczek wydany w 1984 roku, z okazji II rocznicy powstania MRKS (Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności) upamiętniający między innymi pierwszą audycję "Radia Solidarność" (12 kwietnia 1982 roku)

 


Bloczki wydane w 1985 roku

 


Seria znaczków wyadana w 1985 roku, pośwoęcona Radiu "Solidarność"

 


Radio "Solidarność" - Znaczki wyadane w 1986 roku

 


Radio "Solidarność" - Blok wydany na V rocznicę Radia "Solidarność" w 1987 roku

 


Radom, czerwiec 1976
Komitet Obrony Robotników





Znaczki poświęcone wydarzeniom radomskiego i ursuskiego czerwca 1976 roku

 


Seria znaczków wydana w 1988 roku poświęcona ważnym rocznicom najnowszej historii Polski

 




Trzy serie znaczków wydane w 1986 roku, z okazji X rocznicy powstania KOR

 


Znaczki wydane w 1987 roku, na X rocznicę zamordowania przez SB w Krakowie Stanisława Pyjasa. O śmierci Stanisława Pyjasa Zbigniew Romaszewski dowiedział się wracając z jednego z wyjazdów do Radomia. Tu znajdziesz wspomnienia Senatora Zbigniewa Romaszewskiego o działalności KOR, między innymi z tego wyjazdu.

 


I Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka,
Kraków - Mistrzejowice, 1988


Znaczki pocztowe z okolicznościowym stemplem.

 


Bloczek wydany przez współorganizatora Konferencji - Ruch "Wolność i Pokój". Tu znajdziesz wspomnienia Senatora Zbigniewa Romaszewskiego z Konferencji.

 


Karta 77
Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka


Znaczki wydane na X rocznicę powstania Karty 77. Zosfa i Zbigniew Romaszewscy zaangażowani byli w działalność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Zbigmiew Romaszewski uczestniczył w spotkaniu polskich i czechosłowackich działaczy opozycji demokratycznej w lipcu 1987 roku, na którym została podpisana Deklaracja Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

 


Wydawnictwa podziemne


Blok znaczków wydany w roku 1984 poświęcony wydawnictwom niezależnym.
Jeden spośród znaczków poświęcony jest Biuletynowi Informacyjnemu KSS "KOR".

 


Blok znaczków wydany w roku 1984 poświęcony wydawnictwom niezależnym.
Jeden spośród znaczków poświęcony jest "Tygodnikowi Wojennemu, który w stanie wojennym publikował teksty ukrywającego się Zbigniewa Romaszewskiego.

 


Znaczki pocztowe wydane z okazji Tygodnia więźnia politycznego przez Środowisko "Praworządności", z którą współpracowali Zofia i Zbigniew Romaszewscy.

 


Andriej Sacharov


Zbigniew Romaszewski spotkał się z Andriejem Sacharovem w Moskwie w 1979 roku. Tu znajdziesz wspomnienia Senatora Zbigniewa Romaszewskiego z wyjazdu do Moskwy, a także fragment pamietników prof. Sacharova opisujący to spotkanie. Żona Prof. Sacharova Elena Bonner była honorowym gościem III Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w 1998 roku.

 


Znaczki pochodzą z kolekcji Pawła Piekarczyka