Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / III Kadencja Senatu RP 1993 - 1997 / Nowelizacja ustawy budżetowej na 1993 rok (4 pos.)

Nowelizacja ustawy budżetowej na 1993 rok (4 pos.)

1993-11-12

Nowelizacja ustawy budżetowej na rok 1993

4. posiedzenie Senatu 3 kadencji, 12 listopada 1993 roku

 

Nowelizacja zezwalała na zwiększenie deficytu budżetowego na pokrycie niektórych wydatków.

Zabierając głos w debacie Senator Zbigniew Romaszewski mówił, że przedłożona nowelizacja stawia nas w trudnej sytuacji, ponieważ zarówno obecna koalicja rządowa (budżet uchwalany był przed wyborami), ale również NSZZ "Solidarność" głosowały przeciwko budżetowi i krytykowały ten budżet. Teraz wyrażając zgodę na przedłożoną nowelizację tego budżetu wyłącznie w obecnie dyskutowanym zakresie w zasadzie udzielamy akceptacji dla pozostałej części budżetu, tej części, którą głównie krytykowaliśmy.

Wniosek rządu o zwiększenie deficytu jest niewątpliwie racjonalny: zwiększa w tym momencie możliwość pokrywania niedoborów budżetowych. My natomiast ciągle nie wiemy tego, czegośmy nie wiedzieli – mianowicie, o które niedobory tutaj chodzi? Na co te środki zostaną zużyte?

Senator mówił dalej, że Parlament to kwestionował, w tej sprawie odbywał się strajk sfery budżetowej, w związku z problemami budżetowymi upadł poprzedni rząd. Dotyczyło to jednak nie tych 30 bilionów złotych, o których w tej chwili mówimy, tylko spraw innych, na przykład zadłużenia służby zdrowia w wysokości 5 bilionów złotych, zadłużenia oświaty w wysokości 2,5 biliona złotych.

Dotyczyło to również kwestii płacowych w sferze budżetowej, a więc w oświacie i służbie zdrowia, gdzie w trzecim kwartale, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wynagrodzenia kształtują się na poziomie 81% średniej krajowej z pięciu działów gospodarki narodowej. I nadal tak to wszystko funkcjonuje.

Nowelizacja nie podejmuje również bardzo kontrowersyjnej, szeroko dyskutowanej, a nawet podnoszonej przez rzecznika praw obywatelskich, kwestii waloryzacji rent i emerytur, rozwiązania, które spowodowało ograniczenie dotacji z budżetu państwa dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości około 12 bilionów złotych.

Podsumowując Senator stwierdził, że akceptując nowelizację w tym kształcie, godzimy się na to, że w 1993 roku nie będzie rewaloryzacji emerytur, że problemy płacowe sfery budżetowej nie zostaną uregulowane i że zadłużenia przejdą na rok następny. Z tych powodów, pomimo iż nowelizacja jest racjonalna senacki klub NSZZ „Solidarność” nie może jej poprzeć i wstrzyma się od głosu.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 3 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 4 posiedzenie > pkt. 1

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska