Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / III Kadencja Senatu RP 1993 - 1997 / Wybór senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa (5 pos.)

Wybór senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa (5 pos.)

1993-11-19

Wybór senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa

5. posiedzenie Senatu 3 kadencji, 19 listopada 1993 roku

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu senackiego Klubu NSZZ "Solidarność" mam zaszczyt rekomendować naszego kolegę, pana senatora Leszka Lackorzyńskiego na stanowisko członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Pan Leszek Lackorzyński jest bezpartyjnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Urodził się 17 grudnia 1941 r. w Hrubieszowie, województwo zamojskie. W 1946 r. przyjechał z rodzicami na Wybrzeże. W Gdańsku ukończył VI Liceum Ogólnokształcące, a wyższe studia prawnicze – na Uniwersytecie Warszawskim. Żona jest lekarzem pediatrą, mają dwoje dzieci.

W 1968 r. podjął pracę w Prokuraturze Powiatowej w Koszalinie. W 1976 r. po śmierci ojca adwokata, powrócił do Gdańska. W Prokuraturze Rejonowej, w wydziale śledczym osobiście prowadził najcięższe sprawy kryminalne: zabójstwa, napady z bronią palną. Do czasu stanu wojennego kierował również śledztwem w sprawie zabójstw dokonywanych przez "Skorpiona".

W lutym 1981 r. był założycielem, a następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Prokuraturze w Gdańsku. 14 grudnia 1981 r. z powodu odmowy podporządkowania się rygorom stanu wojennego został zawieszony w czynnościach i wydalony ze służby.

Od marca 1980 r. do 1988 r. prowadził poradnictwo prawne w komisji charytatywnej dla osób represjonowanych przy kościele św. Brygidy. Pomagał wszystkim, których dotknęły represje karne, administracyjne lub pracownicze. Napisał im około pięciu tysięcy skarg, zażaleń, odwołań i petycji. Pracę tę wykonywał społecznie.

Za swoje oddanie sprawie prześladowanych na wniosek arcybiskupa metropolity gdańskiego księdza doktora Gocłowskiego otrzymał od Ojca Świętego order Pro ecclesia et pontifice.

We wrześniu 1991 r. został powołany do pełnienia urzędu prokuratora wojewódzkiego w Gdańsku, który pełni do chwili obecnej. Chciałem państwu zwrócić uwagę, że jest to prokuratura bardzo trudna, bo jest w Gdańsku. I muszę od siebie dodać, że w ostatnim okresie, kiedy miały miejsce najrozmaitszego rodzaju naciski polityczne, pan senator Lackorzyński potrafił zachować swą niezależność jako prokurator prokuratury gdańskiej. Zresztą życiorys na tę niezależność wskazuje. I w związku z tym uważam, że dobrze będzie pełnił swoje funkcje w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dziękuję bardzo.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: Senat 3 kadecncji > stenogramy posiedzeń > 5 posiedzenie > pkt. 2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska