Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / V Kadencja Senatu RP 2001 - 2005 / Kodeksy karne (41 pos.)

Kodeksy karne (41 pos.)

2003-05-28

Nowelizacja kodeksów

41. posiedzenie Senatu - 28, 29 maja 2003

 

Nowelizacja Kodeksu Karnego (KK), Kodeksu Postępowania Karnego (KPK), Kodeksu Karnego Wykonawczego (KKW) i ustawy o świadku koronnym. Rozpatrywana nowelizacja zawierała w sobie zapisy dotyczące walki z korupcją. Senator Romaszewski zaproponował poprawkę, która zwiększała odpowiedzialność osób należących do władz państwa. W poprawce tej określa się, że przestępstwo korupcji dokonane przez osoby należące do władzy jest zbrodnią - przestępstwem zagrożonym karą od trzech lat więzienia. Do tej grupy należy również dołączyć sędziów i prokuratorów. Korupcja w sądach i w prokuraturze oznacza, że tracimy jedyne narzędzie walki z korupcją. Ponadto sędziowie i prokuratorzy to osoby korzystające ze szczególnych uprawnień, mające szczególne immunitety, szczególne zaufanie publiczne - powinny więc zostać objęte szczególnym uregulowaniem prawnym. W wypadku pospolitych przestępstw obowiązek udowodnienia, że dane środki pochodziły z przestępstwa leży po stronie prokuratora, natomiast w wypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze w państwie, którym udowodniono by przyjęcie korzyści majątkowej należałoby tę sytuację odwrócić. Taka osoba powinna udowodnić, że umie się rozliczyć z tego, co ma, czyli pokazać skąd miała środki na domy, wille samochody itd. Jeśli takiego źródła nie wykaże, majątek powinien podlegać konfiskacie. To jest jedyny zdrowy sposób zwalczania korupcji.

Senator zauważył również, że wielokrotnie nie stawia się wymogu zapłacenia łapówki, ale po prostu sprawy się nie załatwia. Taka sytuacja trwa, aż łapówkę się zapłaci, a wtedy sprawa rusza z miejsca. Z takim mechanizmem można walczyć środkami o charakterze administracyjnym, nie musimy się w tej kwestii odwoływać do kodeksu karnego. Należałoby zażądać, żeby w razie opóźnienia wydania decyzji w ciągu czternastu dni urzędnik musiał sporządzić szerokie uzasadnienie tego opóźnienia i przedstawić je swojemu zwierzchnikowi, a ten przedstawiłby je osobie ubiegającej się o załatwienie danej sprawy. Sądzę, że to byłoby dostateczne zabezpieczenie przed tego rodzaju biernym oporem.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 41 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt.2

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska