Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Drugie czyt. projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (12. pos.)

Drugie czyt. projektu ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (12. pos.)

2006-06-07

Drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi

12. Posiedzenie Senatu, 7 I 8 czerwca 2006 roku

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust.1 Konstytucji w zakresie, w jakim ogranicza on przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego, pomijając inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę bezstronności sędziego. W projekcie nowelizacji przewidziano, że względną przesłanką wyłączenia sędziego będzie istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Senator Zbigniew Romaszewski zabierając głos w dyskusji przywołał przykład sędziego Sądu Najwyższego, który prowadził wykłady za pieniądze dla określonej spółdzielni, po czym rozpoznawał sprawę pomiędzy członkami spółdzielni a zarządem tej spółdzielni, który mu te pieniądze płacił. Była to zupełnie konkretna sprawa, z którą w ostatnim czasie zetknął się senator Romaszewski.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 12 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 6

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska