Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VI Kadencja Senatu RP 2005 - 2007 / Konwencja ONZ o korupcji (12. pos.)

Konwencja ONZ o korupcji (12. pos.)

2006-06-07

Ustawa o ratyfikacji
Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji,
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
dnia 31 października 2003 r.

12. Posiedzenie Senatu, 7 I 8 czerwca 2006 roku

 

Konwencja wspiera instrumenty mające zmierzać do skutecznego zapobiegania oraz zwalczania korupcji, szczególnie poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w tym pomoc techniczną dla krajów najuboższych. Wskazuje środki mające na celu likwidację zjawisk korupcjogennych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Jako sprawozdawca Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Zbigniew Romaszewski przypomniał aktywność Polski na arenie międzynarodowej w dziedzinie walki z korupcją. W zeszłym roku w Komisji Praw Człowieka w ramach prac nad prawem do dobrego zarządzania z inicjatywy Polski i dość szerokiej, powiedziałbym, obszarowo grupy państw, bo tam były i Wyspy Fidżi, i Afryka Południowa, zorganizowano panel poświęcony problemom korupcyjnym. Została tam przyjęta uchwała o powierzeniu Polsce zorganizowania konferencji na ten temat w Warszawie. Konferencja ta, miała się odbyć chyba jesienią, teraz będzie przesuwana, niemniej jednak Polsce zorganizowanie tej konferencji zostało powierzone i jest to wyraz mądrej aktywności naszych służb zagranicznych.

Co do ustawy o ratyfikacji konwencji, można wysunąć tylko jedną wątpliwość: dlaczego ratyfikujemy ją dwa i pół roku po przyjęciu? Komisja Praw Człowieka i Praworządności przyjęła ustawę bez poprawek.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 12 posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 4

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska