Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / VII Kadencja Senatu RP od listopada 2007 roku / Informacja o udziale Polski w pracach U.E. za prezydencji francuskiej - sieci elektroenergetyczne (29. pos.)

Informacja o udziale Polski w pracach U.E. za prezydencji francuskiej - sieci elektroenergetyczne (29. pos.)

2009-03-19

Informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej
w okresie lipiec-grudzień 2008 roku
(podczas Prezydencji francuskiej)

29. posiedzenie Senatu VII kadencji, 19 marca 2009 roku

 

Podczas debaty Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski mówił o elektroenergetycznych sieciach przesyłowych i o energetycznym pakiecie liberalizacyjnym. Senator mówił o sytuacji, która miała miejsce w sierpniu 2008 roku, kiedy to na skutek bardzo silnych wiatrów w Meklemburgii (w Niemczech działa bardzo wiele elektrowni wiatrowych) do Polski dotarło nagle o 25% więcej mocy niż normalnie. Niemcy nie mają możliwości przesłania energii elektrycznej z terenów wschodnich do Niemiec Zachodnich, wobec tego ta cała energia została skierowana do Polski i jedynie dzięki nadzwyczajnemu zaangażowaniu polskic służb udało nam się uniknąć katastrofy – zniszczenia dużej części infrastruktury energetycznej na Śląsku.

Senator Romaszewski pytał, czy w tym obszarze podjęte zostały jakieś działania koordynacyjne, które zapobiegły by podobnym zagrożeniom – na przyszłość? Senator mówił: "To jest dla nas bardzo poważny problem, bo to za chwilę może po prostu eksplodować. Czy Niemcy zamierzają może budować jakieś linie przesyłowe do RFN? Czy zbudujemy tutaj właśnie centrum koordynacyjne, jak było w czasach RWPG, gdy Polska była koordynatorem sieci przesyłowych na terenie byłych krajów RWPG. Jak to w ogóle konkretnie wygląda, co w tej sprawie jest robione i czy ma być coś robione?"

Obecny na posiedzeniu Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar nie był w stanie udzielić odpowiedzi i obiecał udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Więcej o dyskusji nad tym punktem na stronie Senatu RP.
patrz: stenogramy posiedzeń > 29. posiedzenie > ctrl + F > Zbigniew Romaszewski > pkt. 12

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska