Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Credo

Credo

Senator broni słowa "POLITYKA"

W ostatnim okresie słowo "polityka" gwałtownie zmienia swoje znaczenie. Kiedy dowiaduję się z prasy, że tu polityka wkracza, tam polityka wkracza, czytam: precz polityko, od naszych pieniędzy, to się powoli do tego przyzwyczajam jak większość ludzi w Polsce. Trwa systematyczna nagonka, która ma za zadanie zdezawuować przedstawicielskie instytucje demokratyczne Sejm i Senat i która ma stworzyć puste pole dla struktur niejawnych, dla struktur nieformalnych, ażeby one podjęły rządy. Zauważyłem, że wbija się nam do głowy pewną sztancę: nazywamy polityką wszystko, co jest negatywne. Jest to perfidna manipulacja. Polityka to przecież przedstawianie swoich poglądów i poszukiwanie kompromisów. Polityka była, jest i będzie, bo ludzie muszą się porozumiewać. Jeżeli nie będzie polityki uprawianej jawnie w demokratycznych instytucjach przedstawicielskich to zastąpi ją spisek, zmowa, porozumienia nieformalne.
Istnieje partyjniactwo, i nieraz mieliśmy z nim do czynienia, istnieje klikowość, i również mamy z nią do czynienia. Nazywajmy więc klikowość - klikowością, partyjniactwo - partyjniactwem, a nie polityką. Słowa "polityka" używajmy w jego podstawowym znaczeniu jako trudną sztukę budowania kompromisów i organizowania współpracy społecznej.

 

W Senatach kolejnych kadencji senator Romaszewski zajmował się między innymi:

  • Problemami ustroju państwa i roli w nim Senatu, był współautorem Obywatelskiego Projektu Konstytucji [więcej].

  • Zagadnieniem narastających zjawisk korupcyjnych towarzyszących procesom transformacji ustrojowej. W roku 1990 i 1992, niestety bez powodzenia, kandydował na stanowisko prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) [więcej].

  • Sprawami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności prawem dostępu obywatela do sądu bez względu na status majątkowy. [więcej].

  • Problemami tajemnicy państwowej i prawa do informacji. Między innymi jego sukcesem było doprowadzenie do odrzucenia restrykcyjnej ustawy o tajemnicy, która poważnie ograniczała prawa obywatelskie, w tym możliwość dostępu dziennikarzy do informacji. [więcej].

  • Prawami ekonomicznymi obywateli, a zwłaszcza bardzo obszernie kwestią mieszkaniową. Wypowiadał się wielokrotnie przeciwko eksmisji na bruk, za uwłaszczeniem spółdzielczych mieszkań lokatorskich, przeciw wyprzedawaniu z lokatorami mieszkań zakładowych. [więcej].

  • Brał aktywny udział w uchwalaniu ustawy, która naprawiała krzywdy wyrządzone przez reżim komunistyczny osobom walczącym o niepodległą Polskę, ustawy o kombatantach, o żołnierzach górnikach - "wrogach klasowych" PRL przymusowo kierowanych do pracy w nieludzkich warunkach w kopalniach uranu czy węgla. Był też jednym z głównych autorów ustawy lustracyjnej.

 

Pełny zestaw poglądów i wypowiedzi Senatora Zbigniewa Romaszewskiego znajdą Państwo w katalogu rzeczowym.

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska