Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Radio Solidarność
Romaszewski.pl: HOME / Radio Solidarność

Radio Solidarność

 • W 1981 roku po konflikcie bydgoskim w ramach przygotowania do strajku powszechnego władze NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze podjęły decyzję o budowie nadajników radiowych które pozwoliłyby na bezpośrednią łączność pomiędzy dużymi zakładami pracy. Projekt i konstrukcję zlecono inżynierowi Ryszardowi Kołyszce. Informacja o istnieniu prototypu nadajnika dotarła do nas niedługo po wprowadzeniu stanu wojennego. Zdecydowaliśmy się użyć nadajnika dla organizacji Radia Solidarność jako środka masowego przekazu. Prace techniczne i organizacyjne trwały do początku kwietnia 1982 roku. Pierwsza audycja nadana w Poniedziałek Wielkanocny 12 kwietnia 1982 roku została zapowiedziana przez szeroką akcję ulotkową w Wielki Piątek 9 kwietnia. Celem audycji było podniesienie społeczeństwa na duchu i pokazanie, że Solidarność istnieje i poszukuje nowych środków oddziaływania. Chcieliśmy również sprawdzić realny zasięg nadajnika. Sukces był niewiarygodny. Cała Warszawa po horyzont mrugała światłami, a emiterzy ze wzruszenia popłakali się na dachu budynku na rogu ulicy Grójeckiej i Niemcewicza. Spikerami audycji była Zofia Romaszewska i nieżyjący już Janusz Klekowski wiolonczelista Teatru Wielkiego, on też nagrał sygnał radia na zwykłej fujarce. Wymyśliliśmy ten sygnał ,( a właściwie wymyśliła Zosia) nawiązujący do okupacyjnej warszawskiej piosenki" siekiera, motyka… ", aby dodać ducha i przerwać atmosferę tragicznego załamania. W trakcie audycji podano informację o brutalnym przesłuchiwaniu Staszka Matejczuka studenta historii KUL, aresztowanego w związku z zabójstwem sierżanta MO Karosa. Piosenkę ".Wyjeżdżajcie już chłopcy od Piasta" autorstwa Jakuba Brońca (Jan Michał Zazula krakowski fizyk, alpinista, zginął w 1997r na Mt Blanc), wykonał Jan Krzysztof Kelus. W wyniku udziału w tej audycji J.K.Kelus został internowany w Białołęce.

  W tym pliku jest również II audycja Radia "S" z 30 kwietnia 1982 roku nagrywana przez punkt dowodzenia MO wraz ze szczegółami akcji milicyjnej

  W związku z nadawaniem drugiej audycji została przygotowana z udziałem około tysiąca jednostek operacyjnych milicji akcja rozbicia Radia "S". Teren pomiędzy ulicą Towarową, Alejami Jerozolimskimi , Marchlewskiego (obecnie Jana Pawła II), Świerczewskiego (obecnie al. Solidarności) był po prostu niebieski , pokryty gęsto radiowozami MO. W trakcie nadawania audycji zawiodła złączka pomiędzy pierwszą, a drugą częścią taśmy i taśma się zerwała i audycja została przerwana. Akcja milicyjna skończyła się kompletnym fiaskiem, a nadajnik , nienaruszony z zerwaną taśmą został zabrany przez Jagę Prokop z miejsca emisji, ze strychu bloku w osiedlu za Żelazną Bramą i powrócił do właścicieli.
 • Druga audycja nadawana była z bloków za Żelazną Bramą i składała się z trzech części. Pierwszej zawierającej instrukcje dla członków Solidarności dotyczące organizacji obchodów pierwszego i trzeciego maja oraz wystąpienie organizatora radia Zbigniewa Romaszewskiego. W drugiej części wygłosił przemówienie przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ"S" Zbigniew Bujak. Audycję kończyła tradycyjna pieśń robotnicza "krew naszą długo leją katy…". Z nieznanych przyczyn akurat egzemplarz z dograną pieśnią robotniczą zginął.
 • W naszym posiadaniu zachowały się tylko dwie przypadkowe audycje, które na tej stronie prezentujemy z 24 lipca i 23 października
 • Treścią tej audycji jest propagowanie bojkotu całkowicie fałszywych wyborów w 1985 roku, uwagi dotyczące odsłonięcia w Warszawie pomnika "utrwalaczy" i apel o pomoc dla Bogdana Bujaka wyjątkowo brutalnie traktowanego w więzieniu, trzymano go w charakterze zakładnika za brata, który był przewodniczącym Regionu Mazowsze.
 • W tym wypadku speakerem jest nie żyjący już profesor Politechniki Warszawskiej Andrzej Gomuliński, który po aresztowaniu Zofii i Zbigniewa Romaszewskich, wraz z żoną Elżbietą przygotowywał większość audycji. Audycja podsumowuje komunistyczne "wybory"z1085 roku i upomina się o aresztowanych kolegów.
 • MRKS=Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarność" nadał audycje Radia "S" przez głośniki bezpośrednio na ulicy za nim milicja i SB zorientowała się gdzie są powieszone głośniki i dali radę tam dotrzeć to audycja już się skończyła.
 • Audycja zaczyna się sygnałem dla wszystkich audycji wyborczych Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W większościowych wyborach do Senatu praktycznie przeszli wszyscy kandydaci Solidarności, 99 osób na 100 miejsc. Audycję prowadził znany reporter sportowy Bogdan Tomaszewski, nagrał radiowiec Krzysztof Oczkowski. W audycji występuje też Wojciech Młynarski.

  Niezależnie od wspólnej audycji wyborczej na terenie całego kraju bez przerwy od 1982 roku funkcjonowało Radio "S"i nadawało swoje audycje aż do lata 1989 roku.
 • Autor: Tadeusz Sikora
  Śpiew: Paweł Piekaryczyk
 • Piosenka z pierwszej audycji radia Solidarność.
  Muzyka i śpiew: Jan Krzysztof Kelus
  Słowa: Jan Michał Zazula ps. 'Jakub Broniec'
 • Autor: Jan Krzysztof Kelus
Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska