Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Senat

Senat

Różne rodzaje wypowiedzi Senatora

Zamieszczamy tu krótkie charakterystyki różnych rodzajów wypowiedzi z Senatu.

 

Wypowiedzi senackie:

Senackich wypowiedzi Senatora najczęściej nie przedstawiamy bezpośrednio, a jedynie w postaci omówienia. Stenogramy debat senackich zamieszczone są na stronach Senatu RP i tam łatwo je odnaleźć. Omówienie zawiera informację, czy Senator wypowiadał się we własnym imieniu, czy też referował stanowisko Komisji Senackiej lub wniosek mniejszości.

Należy zauważyć, że dobór tematów wypowiedzi senackich nie zależy od Senatora. Senator wypowiada się na temat niektórych ustaw wpływających pod obrady Senatu, a o tym nad jakimi ustawami debatuje Parlament w znakomitej większości przypadków decyduje rządząca koalicja. Wypowiedzi w Senacie często nie są również przedstawieniem całości poglądów Senatora Romaszewskiego na daną ustawę, ponieważ część tych poglądów mogła znaleźć się w wypowiedziach innych Senatorów.

Oświadczenia senatorskie:

Oświadczenie senatorskie jest odpowiednikiem interpelacji poselskiej. Wygłoszone oświadczenie jest przez Marszałka Senatu przekazywane adresatowi, który również Marszałkowi Senatu przesyła odpowiedź. Oświadczenia publikujemy w całości wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wypowiedzi na forum Sejmu:

Na forum Sejmu Senator Romaszewski zabierał głos kilkakrotnie przedstawiając tej Izbie polskiego Parlamentu uchwalone przez Senat projekty ustaw. Wypowiedzi Senatora wygłoszone przed Sejmem zamieściliśmy w całości.

Wypowiedzi na forum Zgromadzenia Narodowego:

Senator Romaszewski kilkakrotnie zabierał głos przez Zgromadzeniem Narodowym podczas prac nad uchwaleniem Konstytucji. Senator wypowiadał się jako przedstawiciel Senatorskiego Klubu NSZZ "Solidarność" przedstawiając Społeczny projekt Konstytucji RP, którego był współautorem. Senator zabierał również głos w dyskusji nad konkretnymi uregulowaniami uchwalanej Ustawy Zasadniczej. Wypowiedzi Senatora wygłoszone przed Zgromadzeniem Narodowym zamieściliśmy w całości.

W ramach każdej z kadencji wypowiedzi są uporządkowane chronologicznie.
Wypowiedzi uporządkowane tematycznie można znaleźć w katalogu rzeczowym

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska