Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / O policji - Wypowiedź dla "Kuriera Polskiego" - 3 lipca 1998

O policji - Wypowiedź dla "Kuriera Polskiego" - 3 lipca 1998

1998-07-03
Oficjalna strona senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

O policji

Wypowiedź Senatora Zbigniewa Romaszewskiego zanotowana przez Bogdana Maciejewskiegoopublikowana w „Kurierze Polskim” z 3-5 lipca 1998 roku

 

Nie przeceniałbym roli policji. W Stanach Zjednoczonych mamy przede wszystkim sądy z prawdziwego zdarzenia. Rozpatrują one sprawy szybko i z całą surowością prawa. Cieszą się autorytetem. To, co się u nas dzieje, wymaga natychmiastowych i radykalnych działań: zmiany prawa i przebudowy policji. Przepisy dotyczące aresztu tymczasowego są niejasne i zbyt liberalne. Policja musi być rzetelnie nadzorowana, a nadużycia karane. Nie wiadomo właściwie, czy i jak się u nas chroni świadków. A najważniejsze dla Polski bezpiecznej to, niezależnie od wszelkich reform administracyjnych, utworzenie silnej, scentralizowanej policji państwowej na wzór FBI, która rozprawiałaby się z przestępczością zorganizowaną i doglądała potrzebne, lecz u nas nie istniejące policje lokalne. Wtedy i w Nowym Sączu będzie Nowy Jork. Przynajmniej policyjny.

Zbigniew Romaszewski senator, przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

 

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska