Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / Stanowisko ROP w sprawie nowelizacji Konstytucji RP - 3 marca 1998

Stanowisko ROP w sprawie nowelizacji Konstytucji RP - 3 marca 1998

1998-03-03

Oficjalna strona senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

Stanowisko Koła ParlamentarnegoRuchu Odbudowy Polski w sprawie nowelizacji Konstytucji RP

z dnia 3 marca 1998 roku

 

Senator Zbigniew Romaszewski był autorem niżej cytowanego stanowiska

Z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy wychodzącą od Pana Premiera Jerzego Buzka inicjatywę nowelizacji Konstytucji RP w zakresie rozdziału III, a więc Źródeł prawa. Zaskoczenie było tym większe, że propozycja nowelizacji obejmuje wyłącznie artykuły 92 i 93 dotyczące umiejscowienia w systemie prawa rozporządzeń i zarządzeń wydawanych przez władzę wykonawczą, pomijając całkowicie powszechnie i niezwykle ostro krytykowane przez centroprawicową opozycję uregulowania artykułów 90 i 91, stanowiące zagrożenie dla suwerenności Państwa Polskiego.

Zdecydowanie nie podzielamy opinii Pana Premiera, iż dotychczas centralne organy administracji „z powodzeniem" wypełniały funkcje regulacyjne poprzez wydawanie zarządzeń wykonawczych, gdyż w naszym przekonaniu tzw. prawo powielaczowe stanowiło i niestety dotąd stanowi plagę polskiego systemu prawnego.

W tej to akurat sprawie koalicyjna Konstytucja SLD, UP, PSL i UW, kładąc kres tej pladze była zbieżna z Obywatelskim Projektem Konstytucji. Artykuły 54 i 55 Obywatelskiego Projektu normują te kwestie w pełni analogicznie. Jest więc rzeczą zastanawiającą propozycja dokonania zmiany tych przepisów w oparciu o posłów AW"S", którzy w ogromnej większości identyfikowali się z Obywatelskim Projektem Konstytucji.

Chcielibyśmy również zauważyć, że podniesiona przez Pana Premiera Buzka problematyka wybiega poza wąską kwestię uprawnień administracji do tworzenia prawa (artykuły 87, 92 i 93) i dotyka niezwykle istotnych założeń ustrojowych rozdziału 5 (art. 2 - „państwo prawne" i art. 10 - „trójpodział władzy"). W sytuacji istnienia niezależnej władzy ustawodawczej, trudno wyobrazić sobie działalność prawotwórczą władzy wykonawczej poza ściśle określonym obszarem delegacji ustawowych. Takie mieszanie kompetencji organów ustawodawczych i wykonawczych obniża poziom gwarancji prawnych udzielanych przez państwo obywatelowi. Na marginesie warto zauważyć, że ewentualna nowelizacja przepisów rozdziałów I, II i XII wymagałaby - jak się wydaje - szczególnych i bardzo złożonych procedur przewidzianych w art. 235 ust. 5 i 6 (referendum).

Ruch Odbudowy Polski podtrzymuje swoje całościowe stanowisko w sprawie Konstytucji z 2.04.1997 roku i widzi pilną potrzebę jej nowelizacji. Jednakże palące zagrożenia dostrzegamy zupełnie gdzie indziej. Jak już podkreśliliśmy są to min. art. 90 i 91 rozdziału III, a przede wszystkim rozdział X ograniczający wpływ Parlamentu i Rządu na finanse państwa. Z prawdziwą radością powitamy inicjatywy rządowe w tej dziedzinie.

Ze zrozumieniem odniesiemy się do sytuacji, w której rząd Pana Premiera Buzka w terminie dwuletnim zakreślonym przez art. 241 ust. 6 Konstytucji nie zdoła uporządkować odziedziczonej po PRL stajni Augiasza "prawa powielaczowego", ale sądzimy, że to raczej temu zadaniu powinny być poświęcone siły Rządu niż poszukiwaniu dróg pozwalających powrócić wygodnie w koleiny niedopuszczalnego w państwie prawnym urzędniczo-biurokratycznego "prawodawstwa".

Warszawa, dnia 3 marca 1998 roku.

 

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska