Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / Zgłoszenie kandydatury do Nagrody im. Jerzego Giedroycia

Zgłoszenie kandydatury do Nagrody im. Jerzego Giedroycia

2005-09-30

Oficjalna strona senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

Zgłoszenie kandydata do dorocznejnagrody im. Jerzego Giedroycia

List przesłany do redaktora Naczelnego "Rzeczpospolitej" 30 września 2005 roku

 

Warszawa, dnia 30 września 2005

Szanowny PanGrzegorz GaudenRedaktor Naczelny„Rzeczpospolita”

Szanowny Panie Redaktorze!

Odpowiadając na Pański list z 12 września 2005 roku czuję się zaszczycony, że mogę zgłosić kandydaturę do nagrody im. Jerzego Giedroycia. W roku bieżącym proponuję przyznanie nagrody:

Natalii Gorbaniewskiej

Natalia Gorbaniewska jest jednym z najofiarniejszych uczestników ruchu dysydenckiego w ZSRR.

Budowa demokratycznej Rosji, to jedna z najistotniejszych, głoszonych przez redaktora Jerzego Giedroycia, „Kulturę”, przesłanek ładu europejskiego. Pierwsze wydania Arżaka, Terca, Sołżenicyna, Sacharowa, wydawanie książek w języku rosyjskim, udział w redakcji rosyjskiego miesięcznika „Kontynent”, to wyraz zaangażowania Redaktora we wspieraniu i promowaniu ruchów dysydenckich w Rosji.

Natalia Gorbaniewska poetka, tłumaczka z języka polskiego, współpracownik paryskiej „Kultury” należy do coraz bardziej już nielicznej grupy bohaterów, którzy potrafili nieludzkiemu systemowi powiedzieć: NIE. Demonstracja na Placu Czerwonym przeciwko agresji na Czechosłowację w 1968 roku opłacona kilkuletnią „psichuszką” i wymuszoną emigracją przejdzie do historii ludzkiego heroizmu.

W bieżącym roku Natalia Gorbaniewska w jakiejś mierze za sprawą „Rzeczpospolitej” uzyskała obywatelstwo polskie. Ponieważ od dziesiątków lat zamieszkuje Ona w Paryżu, to fakt że wystąpiła Ona o obywatelstwo polskie jest najlepszym dowodem na to jak dalece czuje się związana z Polską, której „nauczyła się” przez paryską ”Kulturę”. Możemy czuć się dumni z dokonanego przez Gorbaniewską wyboru, a nagroda im. J Giedroycia byłaby tego wyrazem.

Łączę wyrazy szacunkuZbigniew Romaszewski

Od Redakcji: Z przyjemnością informujemy, że Pani Natalia Gorbaniewska w 2005 roku otrzymała Nagrodę im. Jerzego Giedroycia

 

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska