Zbigniew Romaszewski - Logo Zbigniew Romaszewski
Romaszewski.pl: HOME / Publikacje / List otwarty w obronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - 5 stycznia 2008 roku

List otwarty w obronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - 5 stycznia 2008 roku

2008-01-05

Oficjalna strona senatora Zbigniewa Romaszewskiego

 

W obronie Centralnego Biura Korupcyjnego

List otwarty opublikowany w "Rzeczpospolitej" w dniu 5 stycznia 2008 roku, oraz w wielu innych mediach

 

Warszawa, dnia 5 stycznia 2008 roku

Szanowny Panie Premierze,

Nie tak dawno otrzymał Pan mandat, który szczególnie zobowiązuje, mandat odpowiedzialności za Polskę i jej obywateli. Jesteśmy przekonani, że poza politycznymi deklaracjami podejmie Pan działania zmierzające do dalszego umacniania podstaw demokratycznego państwa prawnego i budujące zaufanie do instytucji publicznych.

Celem nadrzędnym powinno być skuteczne przeciwdziałanie wszelkim przejawom społecznej patologii. W naszym przekonaniu ważną rolę na tym polu pełni Centralne Biuro Antykorupcyjne. W krótkim czasie odniosło wiele sukcesów, walcząc z groźną chorobą naszych czasów - korupcją. Dlatego trudno zrozumieć trwający od wielu tygodni bezprecedensowy, niekiedy wręcz histeryczny atak na tę instytucję i jej szefa.

Niebawem zapadną decyzje przesądzające los CBA. Z tego powodu zwracamy się do Pana - premiera Rzeczypospolitej - o rozwagę i obiektywizm pozwalające mieć nadzieję, że eliminacja z naszego życia publicznego patologii będzie nadal wartością nadrzędną.

Sygnatariuszem listu był Wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski

Obok Wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego pod listem podpisy złożyli: Piotr Andrzejewski - senator, prof. Tomasz Rury - krytyk literacki, Krzysztof Czabański - prezes Polskiego Radia, Ewa Dałkowska - aktorka, Leszek Długosz - poeta, Jerzy Dzik Dzikowski - architekt, Andrzej Gelberg - dziennikarz, Przemysław Gintrowski - muzyk, Halina Herbert-Żebrowska, Olga Johann - wiceprzewodnicząca Rady Warszawy, Wiesław Johann – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Krzysztof Kauba - sędzia w stanie spoczynku, Marek Nowakowski - pisarz, Kazimierz Krajewski - historyk, Jacek Maziarski - dziennikarz, Bogusław Nizieński - sędzia Sądu Najwyższego w st. spoczynku, Jacek Pawłowicz - historyk, Jan Pospieszalski - muzyk, dziennikarz, Zofia Romaszewska - obrońca praw człowieka, Jarosław Marek Rymkiewicz - literat, Andrzej Urbański - prezes TVP, Grzegorz Wąsowski - adwokat, Jolanta Zabarnik - Nowakowska - adwokat, Rafał Żebrowski – historyk.

 

Copyright 2011 © Bobartstudio.pl
Autorzy: Pawł Piekarczyk, Szymon Zaleski, Marcin Sadłowski, Adam Bielański
Fot.: Erazm Ciołek, Jarosław M. Goliszewski, Kazimierz Kawulak, Krzysztof Mazur, Paweł Piekarczyk, Tomasz Pisula, Anna Wdowińska